Kokios būna Kauno slėptuvės - antra dalis

Paskendę geležiniai dinozaurai

Čia merdi apleisti autobusai