Pirmas žvilgsnis į Šopeno-Tauro bravorą

Gamybinis cechas

Lenkija, variklių gamykla

Kur merdi sovietiniai autobusai