Pamiršta.lt

Apleista gamykla netoli Kauno

Aktų salė

Kelionė į Italiją – mėlyna bažnyčia

Bažnyčia

Rūkas ir Petrova Gora

Petrova Gora monumentas

B5 Richard – slapta vokiečių požeminė gamykla

Skliautas

Apleisti rūmai Lenkijoje – nuostabus Beauty in Decay

Kambarys su kupolu