« Straipsniai: kariniai objektai (43)

Užbaigiant liniją Mažino - gros Ouvrage Soetrich

Troposferinio ryšio sistema BARS

Mažino fortas "R" ir NATO vadavietė