Daugpilio mėsos kombinatas


Šiandien pasidalinsiu dar viena vieta iš Daugpilio kelionės. Pristatau Daugpilio mėsos kombinatą.

Patekus į vidų pirmiausiai palieka įspūdį teritorijos maštabai. Didžiulės teritorijos, kurioje sovietmečiu dirbo virš 1500 žmonių, viduje sutilpdavo administracija, mėsos apdirbimo ir pakavimo cechas, fermos, katilinė ir net nuotekų valymo įrenginiai. Dabar veikiantis mėsos kombinatas yra atsitvėręs sąlyginai mažoje buvusio kombinato teritorijos dalyje.

Istorija

Daugpilio mėsos kombinatas buvo pradėtas statyti praeito amžiaus VIII dešimtmečio pradžioje, Sovietų valdžiai besistengiant atgaivinti tuo metu dėl karo labai nukentėjusį ir ekonomiškai nusilpusį regioną. Tuo metu pradėtos didelio masto statybos nesiliovė kelis metus – iki VIII dešimtmečio pabaigos buvo pastatytas 180 metrų televizijos bokštas, nauji gyventojų kvartalai ir daug gamyklų – elektronikos, buitinės chemijos, baldų ir didžiulis automobilių remonto centras. Mėsos kombinatui, į kurį skerdimui keliaudavo produkcija iš viso Daugpilio rajono buvo pasirinktas Križi kaimelis, kuris buvo administraciškai prijungtas prie Daugpilio, kaip vienas iš mikrorajonų. Šiame rajone vienas po kito dygo nauji namai, kuriuose kūrėsi mėsos kombinato darbuotojai. Žiemą šiuos namus šiluma aprūpindavo kombinato katilinė.

Tolesnė kombinato istorija – paini ir sudėtinga. Nors prieš Sąjungos žlugimą didelė dalis kombinato produkcijos keliavo į Maskvą ir Sankt Peterburgą, kurį laiką po privatizacijos mėsos kombinatas dar sugebėjo veikti pelningai – 2003 metais buvo bandoma pasinaudoti Europos sąjungos parama produkcijos linijoms atnaujinti. Vėliau, įsikišus kreditoriams, iki 2007 metų kombinatas buvo mėtomas iš rankų į rankas. Tais metais kombinatą įsigijo Estijos mėsos perdirbimo įmonė „UVIC“, nesėkmingai pabandžiusi prikelti šią kadaise pelningą įmonę. Nors 2008 metais produkcijos atnaujinimui iš bankų buvo paimti du kreditai, 2010 metais mėsos kombinatui buvo iškelta bankroto byla.

2012 metais reikalai vėl trumpam pajudėjo – buvusias kombinato patalpas įsigijo Rezeknės mėsos kombinatas, atnaujinęs dalį patalpų ir jose įkūręs savo mėsos perdirbimo cechus. Dabar naudojama teritorijos dalis aptverta atskira tvora ir sėkmingai dirba – produkcijos kiekis auga kasmet, didėja darbuotojų skaičius.

Nuotraukos

Kelionę pradėkime nuo administracinio pastato. Viduje – beveik tuščia.

Tuščias kambarys

Tuščias kambarys

Koridorius su atsilupusiomis sienomis, einantis per visą pastato ilgį

Koridorius

Sulaužytas fotelis foje

Sulaužytas fotelis

Koridorius ir kasos langelis

Koridorius ir kasa

Spalvotas kambarys. Raudoni tapetai

Raudoni tapetai

Išlaužtas gaisrinis mazgas

Gaisrinis mazgas

Antrame aukšte – daug įdomiau.

Kambariukas. Per langą matosi sugriautas kombinato pastatas

Kambariukas

O čia – didysis kambarys. Gal kokia koncertų salė?

Didysis kambarys

Sienos papuošimai

DSC_0077

Kitoje kambario pusėje – veidrodis, per visą sieną.

Veidrodis ir širdelės

DSC_0082

O čia – greta esančios durys. Įdomi durų rankena

Durų rankena

Koridoriukas veda į laiptinę ir ant stogo

Koridorius link stogo

Iš vieno kambario gavome bėgti nuo muselių. Jų tiek, kad jomis aplipusios visos kambario sienos.

Muselės

Muselės

Pro išdaužytą laiptinės langą matosi mėsos kombinato pagrindinis kompleksas

DSC_0088

Nuo stogo jis matosi visame gražume

Mechanizuotas cechas

Administracinio pastato stogas

Administracinio pastato stogas

Į kitą pusę – ežeriukas

Ežeras

Leidžiamės žemyn ir slepiant fotoaparatą nuo lietaus traukiame link pagrindinio komplekso, esančio apgailėtinos būklės.

Nuo administracinio pastato pusės jis atrodo taip

Pagrindinis kompleksas

Einame pro šoną link kitos jo pusės

Pagrindinis kompleksas

Iš kitos pusės galime stebėti įgriuvusį stogą

Pagrindinis kompleksas

Užeikime į vidų. Viduje – griuvėsiai.

Pagrindinio komplekso viduje – vienas iš tuščių cechų

Vienas iš tuščių cechų

Mano šešėlis

Šešėlis

Cechas iš kitos pusės

Cechas iš kitos pusės

Komplekso vidus – visiškai sugriautas.

Griuvėsiai viduje

Griuvėsiai

Dar daugiau griuvėsių

Dar daugiau griuvėsių

Pro langus matosi administracinis pastatas, kuriame jau buvome

Administracinis pastatas

Iš kitos pusės galime stebėti apleistą mėsos kombinato teritoriją

Mėsos kombinato teritorija

Prie griūnančio pagrindinio komplekso kampu stovi dar vienas pastatas – greičiausiai mėsos malimo ir fasavimo cechas.

Iš šalies jis atrodo taip

Mėsos malimo ir fasavimo cechas

Cecho patalpos – beveik tuščios

Cechas

Viduje mėtosi bakeliai nuo preparatų

Bakeliai nuo preparatų

Preparatas „BonPell plus“ – skirtas gyvūnų odoms apdirbti

BonPell plus

Per cecho langus matosi skerdyklos pastatai

Skerdyklos pastatas

Ko gero, įdomiausias pastato elementas – konvejeris, vedantis link paskutinio cecho aukšto.

Konvejeris

Konvejeris

Konvejerio takeliai, apaugę krūmais

Konvejeris ir augmenija

Tarp konvejerio takelių – tarpas, paliktas darbuotojams vaikščioti

Tarpas darbuotojams

Visas kompleksas iš apačios atrodo taip

Konvejeris

O taip – iš apačios, bet iš arčiau

Konvejeris iš arčiau

Eime į katilinę. Į ją privalu užsukti.

Takelis link katilinės.

Takelis

Angaras pakeliui – užrakintas

Angaras

Katilinės viduje dalis patalpų – tuščios

Katilinės viduje

Atnaujinta patalpa

Tuščia patalpa

O čia, matyt, stovėta katilinės įrengimų

Įrengimų patalpa

Laiptai aukštyn

Laiptinė

Filtrai, suversti į krūvą

Filtrai

Koridorius link techninių patalpų

Koridorius

Dar vienas kambarys su rakandais

Kambarys su rakandais

Stalas, užverstas pramoniniais termometrais

Stalas ir termometrai

Kažkoks temperatūrai analizuoti skirtas prietaisas

Prietaisas temperatūrai analizuoti

Plakatai ant sienų

Plakatai ant sienų

Dar vienas plakatas

Saugos instrukcija, datuota 1996 metais

Saugos instrukcija

Išvados

Vieta man patiko. Ypač patiko konvejeris – tokio įrengimo dar niekur neteko matyti. Taip pat buvo įdomu pasivaikščioti po administracinį pastatą ir po katilinę, kurioje dar liko šiek tiek autentikos. Žodžiu – apsilankyti verta.

Socialiniai tinklai:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *