« Vietovė: postsovietinė erdvė (26)

Naktis branduolinių galvučių saugykloje

Paskendę geležiniai dinozaurai

Čia merdi apleisti autobusai