« Vietovė: Ryga (17)

Rygos centras - apleista spaustuvė

Gamykla su sporto sale

Apleisti rūmai - radioelektronikos mokykla

Aktų salė

Kur skrendam diginti dabar?

Variklis

Nedidelė chemijos laboratorija

Kolbos