« Vietovė: vakarų Europa (71)

Budapeštas ir Vengrija

Civilinė gynyba Lenkijoje ir Slovakijoje

Vokietijos ir Čekijos urban decay - antra dalis

Vokietijos ir Čekijos urban decay - pirma dalis

Gamykla "Z", vakarų Vokietija