Liepkalnio radiotechninis batalionas


Žodžiu, gera žinia - Vilniuje turime dar vieną masinę apleistą vietą - nuo Liepkalnio radiotechninio dalinio pašalino aktyvią apsaugą. Tiesa, pasivaikščioti viduje be didesnių problemų buvo galima ir anksčiau, bet piktas sargas trukdydavo normaliai apžiūrėti teritorijos namukus, vydamas smalsuolius lauk. Dabar, jam pasišalinus, į vidų masiškai patraukė visokiausi marginalai, vieni, norintys papildyti savo žinių bagažą ir adrenalino kiekį kraujyje, kiti, norintys papildyti piniginę iš viduje rastų daiktų.

Kalbu apie Liepkalnyje, prie pat Minsko plento, esantį ir miškuose pasislėpusį karinį dalinį, kurį prieš keletą metų jau bandėme nesėkmingai aplankyti. Deja, tada pritrūko įžūlumo (o galbūt įgūdžių, nors kartais tai būna vienas ir tas pats), kad patekti į vidų, tačiau dabar gal pavyks tą iš dalies kompensuoti, nes apžiūrėjome ne vien bunkerį ar teritorijos dalį, bet ir visiškai visus teritorijos pastatus, net į kontrolės punkto sarginę pavyko užsukti. Žodžiu, teritorija apžiūrėta pilnai, galima dėti stiprų pliusą.

Šiek tiek istorijos

Pradėsime nuo trumpos istorijos ir aprašymo, ką tie radiolokaciniai daliniai iš tikrųjų darydavo. Pirmiausiai, Liepkalnio radiotechninis batalionas turi pilnesnį pavadinimą - 2308-asis atskirasis radiotechninis batalionas, karinio dalinio numeris (k/d nr.): 75285, šaukiamasis "шлях", priklausęs 81-ąjai radiotechninei brigadai, išlikusiai iki šiol. Šio dalinio istorija prasideda 1958 metais, kai Kaliningrade buvo įkurtas 5-tas radiotechninis pulkas. 1974 metais pulkas buvo išplėstas iki 81-osios radiotechninės brigados, išlikusios iki dabar.

Šios radiotechninės brigados batalionai ir atskirosios kuopos buvo išsibarščiusios po visą Baltijos regioną, miškingose kalvuotose teritorijose, tame tarpe ir Vilniuje, prie Minsko plento - ant dirbtinai supiltų pylimų ir natūralių kalvelių stovėjo oro erdvę stebintys galingi radarai ir radiolokacinės stotys. Būtent šie radarai ir buvo Baltijos oro erdvę gynusio 27-ojo priešlėktuvinės gynybos korpuso "akys ir ausys", jie pirmieji pamatydavo oro erdvės pažeidėjus Vilniaus apylinkėse. Informacija apie juos iš karto keliaudavo į Baltijos regiono pagrindinę vadavietę - Mucienieki miestelyje prie Rygos, o iš jos - į smulkesnes priešlėktuvinių brigadų vadavietes, tokias kaip "Форсаж" Rygoje ar mūsų vadavietę Visoriuose, šaukiniu "Откол", kuri, savo ruožtu, duodavo atakos įsakymus brigadų divizionams Mickūnuose, Lentvaryje ir Kaline, ginkluotiems priešlėktuvinėmis raketomis.

1993 metais, rusų kariškiams pasitraukus, teritorija atiteko Lietuvos kariuomenei. Sunku spręsti apie tai, kas joje buvo vykdoma vėliau - greičiausiai pratybos, kaip ir daugumoje sovietų paliktų dalinių. Jei kas žinote ką nors konkrečiau - rašykite komentaruose, bus įdomu sužinoti.

Bazės planas

Pradėsime nuo nedidelio, lakoniško bazės plano, kad būtų paprasčiau sekti pasakojimu. Bazė įsikūrusi pat Minsko plento, miškingoje teritorijoje, įsiterpusi tarp Minsko plento ir Kalnėnų kolektyvinių sodo, užimdama nemažai - beveik 2 ha. Teritorijoje - apsaugos postas, degalinė, kareivinių ir administraciniai pastatai, taipogi nemažas bunkeris, tiesa, visiškai išplėstas, iš kurio ir vyko operatyvinis oro erdvės stebėjimas.

Bazės planas

Bazės planas

Bazės schema paprasta: 1 - kontrolės punktas, 2 - kareivinės, 3 - administracija, 4 - bunkeris/vadavietė, 5, 7 - sandėliai, 6 - placas, 8 - degalinė, 9 - tualetas, 10 - sauna/pirtis. 11, 12, 13, 14 - radarų kalvelės, visiškai vienodos, sujungtos keliuku, supančiu visą bazę iš vidaus. Straipsnyje turėsime progą apžiūrėti beveik visus šiuos išvardintus objektus, praleisime nebent tuos, kuriuose beliko tik šiukšlynas ir nieko įdomaus.

Nuotraukos

Prie bazės privažiuojant nuo Minsko plento - vartai. Kadaise čia buvo įrengtos halogeninės lempos, apšviečiančios įėjimą, saugomą pikto apsauginio, išprašiusio mus lauk, net nepasakant, kas čia vyksta ir kas yra šio objekto savininkas. Dabar mus pasitinka išlaužtos sarginės durys.

Įvažiavimo vartai

Varteliai

Ant durų - uždažyta sovietinė žvaigždė

Žvaigždė

Įėjimas į vidų - per kontrolės punktą. Kontrolės punkte - budėtojo kambariukas, kuriame, panašu, jau kurį laiką baliavoja vietinis jaunimas. Paliktas butelys ir prigliaudyta siemkų - geriausiomis pacanų tradicijomis.

Budėtojo kambarys

Budėtojo kambarys

Dokumentacija

Budėtojo dokumentacija

Išėjus iš sarginės - patenkame į teritoriją

Teritorija

Tualetas lieka dešinėje

Tualetas

Viduje

Tualetai

Dezinfekcijos reglamentas, ant sienos

Dezinfekcija

Šalia pastatų - didelė požeminė vadavietė. Taip, čia ne civilinė gynyba, čia visiškai kitas dizainas - mažos, siauros įėjimų durys, ilgi koridoriai, dideli atstumai tarp gyvybiškai svarbių bunkerio patalpų - karinis bunkeris, visame gražume.

Įėjimas į vadavietę

Vadavietė

Šarvuotos durys, saugančios įėjimą

Šarvuotos durys

Koridorius, per visą bunkerio ilgį

Koridorius

Pirmoji ir didžiausia patalpa - operatyvinio oro erdvės stebėjimo. Šioje patalpoje, ant sienoje kadaise kabojusių planšetų, būdavo rodomi oro erdvėje esantys objektai.

Operatyvinė salė

Erdvės stebėjimas

Oro erdvės stebėjimo planšetų vieta

Stebėjimo patalpa

Internete radau, kaip tie planšetai galėjo atrodyti. Nuotraukos paimtos iš puslapio http://www.webpark.ru/, tikras jų autorius nežinomas.

Oro erdvės stebėjimas

Oro erdvės stebėjimas

Šiaurės rytų kryptis

Šiaurės rytų kryptis

Visos kitos patalpos - tuščios

Bokso kriaušė

Yra tik vietomis paliktos lentelės

Lentelė

Šarvuotos durys

Šarvuotos durys

Ant durų - indeksas

Indeksas

Kareiviški batai

Kareiviški batai

Skydinė su jungikliais

Skydinė

Ryšių mazgas, viename iš kambarių

Ryšių mazgas

Ryšių mazge - išplėšta ryšių aparatūra, mus dominanti dėl surašytų šaukinių. Sunku nepastebėti prie poros jungiklių besipuikuojančio užrašo "Откол" - mūsų Vilniaus PLG brigados vadavietės Visoriuose šaukinio. Akivaizdu, radiotechninis batalionas, aptinkantis taikinius ir Vilnių saugančio PLG pulko vadavietė turėjo tiesioginį ryšį.

Ryšių aparatūra

Aparatūra

"Откол" iš arčiau

Откол

Gretimame kambaryje - radio dirbtuvės

Radio dirbtuvės

Viduje - šiukšlynas

Šiukšlynas

Įdomios formos šarvuotos durys saugo laiptus link avarinio išėjimo

Šarvuotos durys

Laipteliai į viršų

Avarinio išėjimo

Įdomus šarvuotų durų rakinimo mechanizmas

Durų rakinimo mechanizmas

Išlipus per avarinį išėjimą, patenkame prie administracinio pastato - paskirtį galima spėti iš to, ką galima surasti viduje. Viduje - nebaigto remonto dvasia, daugybė baldų, sukrautų į krūvas.

Šarvuotos bunkerio durys - išėjimas

Šarvuotos durys

Administracinis pastatas visame gražume

Administracinis pastatas

Viduje - baldais užkrautas koridorius

Koridorius

Nuo jo į visas puses šakojasi patalpos

Kambarys

Dar vienas kambarys

Dar vienas kambarys

Čia - sukrauti čiužiniai

Sukrauti čiužiniai

O čia - dėžės nuo sovietinių dujokaukių GP-5

Dėžės nuo dujokaukių

Sovietinės įrangos likučiai buvusiame radio mazge

Įrangos likučiai

Lentelė ant kabineto prie išėjimo

Lentelė

Išėjimas iš administracinio

Išėjimas

Tarp administracinio ir kontrolės punkto - dar vienas pastatas. Čia buvo kareivinės, valgykla, katilinė ir kitos smulkios patalpos.

Kareivinės

Kareivinės

Įėjimas - plačiai atidarytas

Kareivinės

Įžengus į vidų - buvęs apsaugos postas

Apsaugos postas

Į šonus nuo apsaugos posto driekiasi koridorius

Koridorius

Kai kurios pastato patalpos - tuščios

Patalpa

Kitose - pilna baldų

Baldai

Čia - buvęs sandėliukas

Sandėliukas

Dujokaukės GP-5

GP-5

Vienas koridoriaus galas užsibaigia kareivinėmis

Link kareivinių

Kareivinių viduje

Kareivinių viduje

Ant sienų - kadaise čia tarnavusių kareivių užrašai

Demobilizuota

1989-tųjų degužės demobilizacija

Užrašas

Kareivinių patalpos krašte - dėžės su neaiškia įranga

Įranga

Daugiau tuščių dėžių

Dėžės

Keliaukime toliau. Už kareivinių, prie pat kontrolės punkto - stendas su instrukcijom, kaip reikia elgtis su ginklu.

Stendas

Stendas

Tokių stendų dalinyje būta ir daugiau. Deja, dabar iš jų beliko tik rėmai, todėl sunku pasakyti, kas juose buvo iškabinta. Greičiausiai - dalinio pavadinimas ir propogandiniai plakatai, aiškinantys, kaip garbinga atiduoti gyvybę už tėvynę.

Daugiau stendų

Stendas

Placas

Placas

Į dešinę nuo jo - požeminis garažas ar sandėliukas

Sandėliukas

Paėjus dar toliau, visai netoli nuo radarų - kompleksinė transformatorinė pastotė

Kompleksinė transformatorinė pastotė

O čia - degalinė. Kolonėlės vietoje auga medžiai

Degalinė

Užrašas ant durų

Užrašas

Toliau - sandėlys Nr.1

Sandėlys

Plačiai atvertos durys

Plačiai atvertos durys

Sandėlio viduje - nieko įdomaus

Sandėlio viduje

O čia - kiek įdomesnis, 2-asis sandėlys. Viduje - daugybė dalykų, suverstų į vieną krūvą - knygos, medicininė įranga ir kiti kariuomenės atributai.

2-asis sandėlys

Sandėlys

Sandėlio viduje

Sandėlio viduje

Dėžė nuo medicinos priemonių

Medicinos priemonės

Karininko sveikatos knygelė

Sveikatos knygelė

Šiam kartui tiek. Ar vieta verta dėmesio - siūlau spręsti patiems. Iš vienos pusės, nieko super įspūdingo dalinyje kaip ir nėra, tačiau iš kitos - vieta šviežia, visai netoli miesto, turint pora laisvų valandų visai vertėtų užsukti ir pasivaikščioti. Ačiū už dėmesį!

Facebook:

Daugiau straipsnių

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *