Priešlėktuvinės brigados vadavietė


Po Antrojo pasaulinio karo atstatytas Rygos miestas, pradėjo greitai plėstis ir neužilgo tapo vienu svarbiausių Sovietų Sąjungos pramoniniu miestu Baltijos regione. Dėl to, jame veikiančioms karinėms ir civilinėms gamykloms greitai prireikė patikimos oro erdvės gynybos. Šiam tikslui užtikrinti, 1960-tais metais, Latvijos TSR teritorijoje buvo įkurdintas 185-asis priešlėktuvinės gynybos raketinis pulkas, iš 2-osios priešlėktuvinės gynybos armijos, esantis 27-ojo priešlėktuvinės gynybos korpuso sudėtyje.

1960-aisiais šis pulkas turėjo 8 divizionus: 6 divizionus, ginkluotus S-75 priešlėktuvinių raketų kompleksais, ir 2 divizionus, ginkluotus S-125. Kadangi, raketas esu aprašęs kitame straipsnyje, plačiau į jas čia nesiplėsiu, nors siūlau jį perskaityti - ateičiai pravers. Laikotarpyje nuo 1968 iki 1971 metų, kai pulkas buvo pervardintas į 205-ąją priešlėktuvinės gynybos raketinę brigadą, brigada buvo papildyta dar dviems tolimojo nuotolio priešlėktuvinių raketų divizionais S-200. 1980-aisiais ji buvo paskutinį kartą modernizuota - morališkai pasenę S-75 raketų kompleksai buvo pakeisti į tuo metu naujausias raketas S-300P.

Visų šių divizionų koordinavimui, miške, netoli tarptautinio Rygos oro uosto, buvo įkurtas valdymo dalinys. Šio dalinio svarbiausia dalis - bunkeris, kurio paskirtis - vykdyti oro erdvės stebėjimą, atlikti gautų duomenų analizę ir reikalui esant - duoti įsakymą numušti taikinį. Ir nors tikslios šio bunkerio pastatymo datos taip paprastai sužinoti nepavyks, galima spėti, kad jis buvo pradėtas statyti tuo pačiu metu, kaip ir visiems vilniečiams gerai žinoma priešlėktuvinė vadavietė Visoriuose. Užbaigtas dalinys gavo šaukinį "Форсаж"

Dalinio struktūra paprasta ir savo išplanavimu į mūsų vadavietę iš tiesų labai panaši - budėtojo postas, bendrabutis personalui bei panašūs statiniai. Pagrindiniai teritorijos akcentai - požeminė vadavietė, su keliais įvažiavimais valdymo mašinoms ir aukštas kalnas, ant kurio viršūnės kariškiai vilkikais užstumdavo diviziono akis - radarą 5Н64, gebantį aptikti ir sekti taikinius 250-300Km spinduliu.

Išvažinėtas keliukas veda prie bunkerio

Keliukas

Matosi įėjimai kalne

Įėjimai

Greta esantys angarai

Angarai

Ant bunkerio viršaus - kulkosvaidžio pozicija

Kulkosvaidžio pozicija

Išpjauta vandens cisterna

Cisterna

Angarai nuo viršaus

Angarai

Šiuose angaruose stovėjo mobilus dyzelinis elektros kompleksas 98Э6, susidedantis iš mobilios elektros stoties ДЭС 5И57 ir mobilios elektros paskirstymo stoties РПУ 63Т6. Angarų konstrukcija neleido užsekti šio generatoriaus skleidžiamos šilumos iš palydovo.

Šarvuotų durų vieta

Šarvuotų durų vieta

Angaro viduje

Angaras

Gretimas

Angaras

Didžiausias angaras buvo skirtas savaeigei automatizuotai sistemai 73Н6 "Байкал-1", sumontuotai ant didžiulio sunkvežimio bazės. Šių mašinų viduje įrengta ryšio įranga ir buvo valdomi visi brigadoje esantys PLG divizionai.

"Байкал-1" vieta

Байкал

Vadavietė, už jo

Vadavietės viduje

Patalpos - tuščios

Patalpos

Tik vietomis pasitaiko baldų likučiai

Baldų likučiai

Antrame aukšte - kariškių kabinetai

Kabinetai

Bunkerio viršutinis aukštas

Bunkerio viršutinis aukštas

Nepaisant nekokios bunkerio būklės, autentikos čia dar galima rasti. Daugiausiai tai - plakatai, schemos bei agitaciniai užrašai.

Kažkas apie atpažinimą

Plakatas

Radiolokatoriaus veikimo struktūrinė schema

Radiolokatoriaus schema

Боевая тревога!

Боевая тревога

Daugiau užrašų

Plakatas

Išvaikščiojus vadavietę, galima pasivaikšioti kituose teritorijos pastatuose. Visa teritorija - apgriuvusi, pilna duobių, iškasinėta iš po žemės laidus lupančių metalistų.

Tolumoje matosi kareivinės

Kareivinės

Pastatai jau pradeda griūti

Kareivinės

Viskas nušiurę

Pastatai

Kareivinių viduje

Kareivinės

Buvusi ginklų dėtuvė

Ginklų dėtuvė

Panašu į virtuvę

Virtuvė

Kremtami radiolokacijos mokslai

Mokslai

Prie pastato pamato nupjauti kabeliai

Nupjautas kabelis

Bazės pašonėje, ant supilto kalno, buvo paruošta pozicija radiolokatoriui 5Н64С. Radaras vilkikų pagalba būdavo užstumiamas ant kalno viršūnėje paruoštos išbetonuotos aikštelės.

Kalnas radiolokatoriui

Radaro kalnas

Į viršų jis būdavo užstumiamas šiuo keliuku

Keliukas į kalną

Prie kalno - keli apleisti priežiūros furgonai

Priežiūros furgonai

Dar vienas

Priežiūros furgonas

Įgriuvęs stogas

Įgriuvęs stogas

Viduje

Furgono viduje

O čia - jau beveik nieko nebeliko

Furgonas

Žodžiu, tiek iš Rygos priešlėktuvinės sistemos vadavietės. Iš principo, čia specialiai važiuoti prasmės nėra, vadavietė prie Vilniaus - kur kas įdomesnė.

Šaltiniai:

Daugiau straipsnių

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *