Baltijos apskrities PLG vadavietė "Arka"


Ilgą laiką Mucienieki - miestelis 15 kilometrų atstumu nuo Rygos - buvo apipintas įvairiausiomis legendomis - apie požeminę vadavietę, branduolines raketas ir net slaptą aviaciją. Dabar atėjo laikas išsklaidyti gandus ir detaliai papasakoti, kas ten buvo iš tikrųjų. Visus įspėju iš anksto - nors rašydamas straipsnį remsiuosi istorine medžiaga, vietomis gali pasitaikyti netikslumų - nemaža dalis šios istorijos bus parašyta remiantis nuogirdomis, rinktomis iš skirtingų šaltinių, po gabaliuką. Į tokį informacinį vakuumą aiškumo galėtų įnešti nebent vadavietėje tarnavęs žmogus, tačiau, kol tokių neatsiranda, belieka tik surašyti žinomus faktus, susiejant juos į vieną paveikslą loginėmis grandinėmis.

Istorija

27-asis PLG (priešlėktuvinės gynybos, rusiškai - ПВО) korpusas, saugantis Baltijos valstybių ir Kaliningrado srities oro erdvę, buvo suformuotas 6 dešimtmetyje, 6 PLG Leningrado armijos sudėtyje. Netrukus netoli Rygos, kurioje buvo koncentruota didžioji dalis Latvijos TSR civilinės ir karinės pramonės, miestelyje Mucienieki, buvo pradėtas statyti karinis miestelis su požemine vadaviete, šaukiniu "Arka", iš kurios turėjo būti stebima Baltijos regiono oro erdvė. Plečiant PLG gynybą Baltijos regione plėtėsi ir pats miestelis, ir jame įrengta infrastruktūra - didejo garnizonas, vienas po kito dygo nauji namai, o 1982 metais greta senos vadavietės buvo pradėta statyti naujoji - grandiozinis trijų aukštų bunkeris, turėjęs perimti visas senosios vadavietės funkcijas iki 1991 metų. Tačiau, užbaigti naujojo bunkerio statybų kariškiams nepavyko - Gorbačiovo pradėta perestroika galutinai sustabdė ir taip dėl lėšų trūkumo striginėjančius bunkerio įrengimo darbus. 1990 metais, į bunkerį jau montuojant slaptą aparatūrą, visi darbai buvo sustabdyti. Vėliau visa įranga pasitraukė kartu su 1995 metais Mucienieki palikusiais Sovietų kariuomenės inžinieriais.

Vadavietės vieta

Vėliau prasidėjo juodas laikotarpis - strateginės reikšmės miestelis nebeturėjo, ekonominiu požiūriu jį prižiūrėti nebuvo naudinga, gyventi atokiau nuo miesto niekas nenorėjo. Niekas, išskyrus... benamius, valkatas ir panašų kontingentą, kuris kelis metus egzistavo iš metalo laužo, išplėšto iš senojo ir naujojo bunkerių. Variniai kabeliai, įrengimų likučiai, aliumininės plytelės, dengiančios po grindimis vadavietėje išvedžiotus kabelius - viskas buvo plėšiama ir velkama į metalo supirkimo punktus. Dabar didžiojoje dalyje patalpų aprūkusios lubos ir sienos yra šio plėšimo pasekmė - nuluptų laidų, izoliuotų stora izoliacine medžiaga, niekas nesivargindavo nešti į lauką ir degindavo toje pačioje vietoje, kur jie buvo išlupti.

2005 metais, administraciškai prijungus Mucienieki prie Rygos miesto, situacija pamažu pradėjo keistis - valdžia greitai ir negailestingai išmėtė iš miesto benamius ir nusikaltėlius, įrengė policijos postą, šiek tiek aptvarkė dalinio teritoriją, tuo paskatindama naujų žmonių atvykimą. Nedidelės nekilnojamo turto kainos pritraukė į miestelį daug gyventojų iš Rygos, dėl ko, jau po kelių metų, Mucienieki mažai kuo skyrėsi nuo kitų smulkesnių Latvijos miestelių. Bunkeris žmonių jau nebedomino - į tą laiką iš jo buvo belikusios tik plikos sienos.

Tačiau net plikos sienos kėlė susižavėjimą - 2000 kv.m., trijų aukštų požeminė konstrukcija net ir išplėšta palikdavo įspūdį savo gabaritais. Žemiausiame, techniniame aukšte, buvo įrengti bunkerio funkcionavimą palaikantys įrenginiai - siurblinės, generatoriai, oro filtravimo įranga. Antrame ir trečiame aukštuose be kariškių kabinetų, valgyklos, sanitarinio, ryšių mazgų ir kitų papildomų patalpų, buvo įrengta pagrindinė vadavietės patalpa, kurioje ant pakabinto didelio ekrano buvo rodoma visa padėtis Baltijos regiono oro erdvėje.

Bunkerio planai

Deja, apie patalpas dabar galima kalbėti tik iš gandų - 2007 metais, teritorija susidomėjus Latvijos didmenos kompanijai Peruza, bunkeris buvo sulygintas su žeme. Oficiali priežastis - "Peruza" sugalvojo "Arkos" bunkerio vietoje įrengti savo gamybos linijas. Kodėl būtent ten? Oficialūs šaltiniai tyli, bet remiantis neoficialiais gandais kompanija įtarė, kad po bunkeriu yra reto smėlio klodai. Gal tai tiesa, o gal ir ne, bet tai bent iš dalies paaiškina, kodėl didelė bendrovė staiga sugalvojo kelti savo gamybą į atsilikusį miestelį Rygos pakraštyje.

Galiausiai, poros metų bėgyje, naujoji "Arka" buvo sulyginta su žeme. Dabar apie visa tai byloja tik lentelė "Privati nuosavybė", įsmeigta prie buldozeriais išvažinėtos smėlėtos pievos, pilnos betoninių nuolaužų. Jokių statybos darbų čia nevyksta ir vykdoma nebus. Sugrįžtant prie reto smėlio versijos, jokių smėlio klodų kompanija po bunkeriu nerado. Surado tik tą smėlį, kurį bunkerio statyboms atsivežė sovietų inžinieriai.

O senąją vadavietę, nors ir labai nusiaubtą, dar galima aplankyti. Tą ir padarėme šį savaitgalį, padarę mini-kelionę Latvijos keliais. Vadavietės viduje - tuščios ir aprūkusios patalpos, autentikos beveik nėra. Pasigrožėti galima nebent įspūdingais senos "Arkos" gabaritais.

Kalvoje - senojo bunkerio konstrukcijos

Bunkeris kalvoje

Apsaugos bokštelis, viršuje

Ventiliacija

Dyzelinio generatoriaus kaminas

Kaminas

Viduje - trys didelės sekcijos, sujungtos koridoriais. Paskutiniąją iš jų - administracinę - surasti sunkiausia - reikia pereiti per visą techninę sekciją ir nepraleisti vieno svarbaus koridoriaus posūkio.

Koridorius administracinėje sekcijoje

Administracinė sekcija

Viena iš patalpų

Patalpa

Vietomis dar išliko garso izoliacija

Garso izoliacija

Čia - didelio plakato "Saugiam dangui" dalis

Saugus dangus

Dar daugiau kambarių

Kambariai

Už koridoriaus posūkio - techninė sekcija. Čia, pagal idėją, turėjo būti įrengti vadavietės gyvybingumą palaikantys įrengimai - dyzeliniai generatoriai, oro filtravimo sistemos, artezinis gręžinys ir daugybė elektros įrangos.

Link techninės sekcijos

Techninė sekcija

Dyzelinių generatorių vieta

Generatoriai

Liukas į kuro saugojimo patalpą

Liukas

Čia - oro filtravimo sistemos vieta

Oro filtravimas

Skydelis "Пуск - Стоп"

Start - Stop

Dar viena tuščia techninė patalpa

Techninė patalpa

Įgriuvusi siena

Įgriuvusi siena

Suverstos automobilių dalys

Automobilių dalys

O čia - kolega, žiūrintis dokumentacijos likučius

Kolega

Liukas, viršuje

Liukas

Oro erdvės stebėjimo patalpa įrengta atskiroje angaro formos sekcijoje

Erdvės stebėjimo patalpa

Su kolega

Kolega

Balkonas laikosi ant tokių kolonų

Kolonos

Kolega, į kitą pusę

Kolega

Siluetas

Siluetas

Antrame aukšte - kabinetai

Kabinetas

Kai kur dar matosi baldų likučiai

Baldų likučiai

Arba taip

Baldai

Link išėjimo

Koridorius

Šiam kartui tiek.

Daugiau straipsnių

Komentarai

 1. dmb89 parašė:

  tai kad cia originalus isdestymas - tai netiesa, Arka buvo garsi tuo, kad viduje buvo dar dumontuotos medines konstrukcijos, kurios per 2 gaisrus cia sudege. Dideliu saliu Arkos viduje visai nebuvo. Pamaina apie 70 kareiviu ir 30 karininku sukisti juos ten visus reikejo.

  1. Pamiršta.lt parašė:

   Parašyk į pamirsta@pamirsta.lt, kur konkrečiai padaryta klaida. Objekto istorija labai paini, dažnai skirtinguose šaltiniuose faktai prieštaravo vienas kitam, klaidų tikrai gali būti.

   1. Darius parašė:

    Labas, tarnavau Arkoje. Jei įdomu, galėčiau kai ka patikslinti.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *