Kraslava kuro bazė


Kraslava kuro bazė (kartais dar vadinama Borovka, pagal greta esantį kaimelį) - vienas didžiausių šiemet lankytų objektų, savo dydžiu ir masyvumu nusileidžiantis nebent prieš pora metų lankytam radarininkų miesteliui Skrunda, turintis įdomią ir savotišką struktūrą ir palyginus nemažai autentikos. Vieta man paliko tikrai neblogą įspūdį - nepatingėjau ten po poros savaičių apsilankyti pakartotinai - pirmos kelionės metu bazei apžiūrėti skyrėme tikrai per mažai laiko. Sugedęs oras ir vėl neaišku iš kur atsiradęs sniegas sunkino bazės fotografavimą, o, galiausiai, sutemus, apžiūrėti naftos cisternų sekcijos nebeliko galimybių. Teko po poros savaičių į ją važiuoti pakartotinai, todėl nenustebkite, kad vienuose nuotraukose - sniegas, o kitose - žaliuoja žolė.

Istorija

Iš pradžių, siūlyčiau trumpai apžvelgti Daugpilį ir jo apylinkes - juk būtent jo karines bazes turėjo degalais aprūpinti šis nemažas, 8 hektarų dydžio, karinis objektas. Po Antro pasaulinio karo, Sovietų Sąjunga didelį dėmesį skyrė karinės infrastruktūros diegimui tiek Rusijoje, tiek naujai okupuotose Baltijos šalyse. Ypač didelis dėmesys atiteko Latvijai - Baltijos laivyno štabas, daugybė raketinių bazių, tankų, strateginės aviacijos daliniai reikalavo kelių, remonto ir aprūpinimo degalais infrastruktūros.

Daugpilis - ne išimtis. Antras pagal dydį Latvijos miestas, turintis kadaise itin strategiškai svarbią tvirtovę ir per kelias kartas susiformavusias karines tradicijas, turėjo nemažą Sovietų armijos garnizoną. Daugpilio tvirtovėje (ir šiek tiek už jos) buvo įsikūrusi lakūnų mokykla su skrydžių treniruokliais, Daugpilio šiaurėje - Lociki oro bazė su naikintuvais ir taktiniais bombonešiais, visos Daugpilio apylinkes buvo pilnos pagalbinių bazių - karinių ir amunicijos, logistikos ir kuro saugyklų. Viena iš tokių bazių ir buvo įrengta netoli Kraslava gyvenvietės, vėliau privatizuota Latvijos įmonės "Latgales nafta".

Sunku pasakyti, kada bazė galutinai ištuštėjo - internete apie ją nieko nerandu. Randu tik daug gandų apie atseit ją nusipirkusį iš Rusijos atvykusį buvusį KGB'istą, tačiau pasikliauti tokia medžiaga nėra jokio pagrindo. Galiausiai pavyko sužinoti, kad budinti apsauga iš teritorijos buvo pašalinta 2012 metais. Dabar viduje viskas tuščia; nors patruliuojantis apsauginis teritoriją kartkarčiais apvažiuoja, bet tai ten šeimininkaujančius destruktyvius elementus menkai besulaiko. Bendros prognozės - nekokios, kažin ar po kelių metų iš jos dar bus kas belikę.

Struktūra

Bazės struktūrą gerai iliustruoja ši schema. Joje galima išskirti dvi bazės sekcijas - aptarnavimo sekciją, pilną įvairiausių pastatų, nuo administracinių iki laboratorijos ir saugyklų sekciją, pilną skirtingo dydžio ir formos, požeminių ir antžeminių naftos produktų saugyklų. Galima įsivaizduoti didžiulius bazės gabaritus - apatinio, mėlyno stačiakampio aukštis - virš kilometro, plotis - 0.62 km - kiek daugiau nei 6 ha.

Bazės schema

Didžiausio dėmesio nusipelno būtent viršutinė sekcija, kurią šiame straipsnyje vadinsiu "aptarnavimo" ir kuri žemėlapyje atrodo mažesnė, nei yra iš tikrųjų - 2 ha. Žemėlapyje sužymėjau visus pastatus, kurių paskirtį pavyko nustatyti. Kaip matome, nors ir ne Skrunda, bet tikrai yra į ką žiūrėti - nedidelis miestelis, su savo garažais, administraciniais pastatais ir nedideliu bunkeriu/vadaviete. Pereikime per teritoriją, pradėdami nuo 2-ojo KPP.

Kontrolės postas ir varteliai

Kontrolės postas ir varteliai

Valgykla - virtuvė, už jų

Valgykla - virtuvė

Pagrindinis koridorius, valgyklos viduje

Koridorius

Patalpos

Patalpos

Didžiausia pastato patalpa - valgykla

Valgykla

Greta valgyklos - nedideli maisto sandėliukai

Sandėliukai

Cukrus, arbata ir lauro lapas - pavadinimai kalba patys už save

Stalčiai

Šalia - dar vienas pusiau sugriautas pastatukas

Pastatukas

Jame galima rasti karininko kepurę

Kepurė

Bei keletą plakatų - sovietų propoganda visame gražume

Plakatas

Už sandėliuko - nedidelė slėptuvė. Dėl jos paskirties susiginčijom - kolega teigia, kad tai paprasta karinė slėptuvė, kurių ant kiekvieno kampo pilna, o man atrodo, kad tai turėtų būti šio karinio dalinio vadavietė - labai jau ji panaši į Burbiškių miške esančio Vilniaus PLG brigados techninio diviziono vadavietę, kurios paskirtį žinau 100%. Bet spręsti jums.

Įėjimas į slėptuvę

Slėptuvė

Viduje - du standartiniai kambariai

Slėptuvės viduje

Kolegos siluetas

Slėptuvės viduje

Kitas kambarys - perkirstas geležinėmis grotomis

Slėptuvės viduje

Įdomus jungiklis, kambario gale

Keliukas nuo slėptuvės veda prie laboratorijos

Keliukas link laboratorijos

Laboratorija - nedidelis pastatukas, pasislėpęs tarp medžių

Laboratorija

Viduje - viskas išplėšta

Viduje

Va taip

Viduje

Tiesa, viename iš kambarių tebestovi spinta su chemikalais

Spinta su chemikalais

Kartu su kolega

Kolega

Buteliukai

Buteliukai

Staliukas reagentams

Staliukas reagentams

Stovas mėgintuvėliams

Stovas mėgintuvėliams

Dideli pramoniniai termometrai, spintoje

Termometrai

Pailgame pastate prie pat kelio - sporto ir aktų salės

Salės patalpos - nykios ir nelabai įdomios

Salė

Zig hail! - saliutuoja kolega

Pasveikinimas

Spintelės, suneštos kampe

Spintelės

Aktų salė - sujungta su sporto sale

Aktų salė

Arba taip

Salė ir kolega

Kolonėlės likučiai

Kolonėlės likučiai

Takelis veda prie kitų teritorijos pastatų, tarp kurių - neblogai išsilaikiusi gaisrinė bei renovuota dalinio administracija.

Keliukas

Takelis

Gaisrinė - tarp aktų salės ir administracinio pastato

Gaisrinė

Gaisrinėje - įdomus kambarys antrame aukšte

Dispečerinės kambarys

Šlangos, paliktos ant žemės

Gaisrinės šlangos

Lenta plakatams

Plakatų lenta

Kita gaisrinės dalis - renovuota

Renovacija

Gal koks įdomus stovas arba treniruoklis?

Stovas

Renovacija neaplenkė ir administracinio pastato

Administracinis pastatas

Prie jo - dar vienas įvažiavimas į teritoriją

Antras KPP

Prie įėjimo - oficialus pavadinimas

Pavadinimas

Įžengus pro duris

Šiukšlynas

Dalyje kambarių - tuščia

Patalpa

Kituose - krūvos dokumentų

Dokumentai

Dar vienas kambarys

Kambarys

Kasos dokumentai?

Kasos dokumentai

1996 metų žurnalas

Žurnalas

Šiame kambaryje jau gyvena benamis

Benamio gultas

O čia - darbuojasi vietinis jaunimas

Jaunimo vieta

Trafaretas ir Rygos balzamas - atominis junginys

Trafaretas

Laiptinė

Laiptinė

Per liuką galima išlipti ir ant stogo

Liukas

Lenda kolega

Kolega

Matosi geležinkelis ir muitinės pastatas

Muitinė

Administracinio pastato rūsyje - nedidelė slėptuvė. Tiesa, nelabai gerai išsilaikiusi, liko tik šiek tiek plakatų ir sandėliukas, bet aš važiuodamas nesitikėjau nei to.

Slėptuvės štabe - sukrauti baldai

Slėptuvės štabas

Plakatai, netoli nuo štabo

Plakatai

Mechanizacijos priemonės

Mechanizacijos priemonės

Dar daugiau plakatų, prie slėptuvės štabo

Plakatai

Mechanizuoti valymo darbai

Plakatas

Ak-74

Plakatas

Slėptuvės sandėliukas - palyginus, neblogai išsilaikęs. Čia stipriai smirda chemikalais - nemanau, kad ilgai jais kvėpuoti būtų labai sveika. Greitai peržiūrėkime, ką galima surasti lentynose ir judėkime toliau.

Stačiakampio formos baterijos

Stačiakampio formos baterijos

Apvalūs "piršteliai"

Piršteliai

Sausas galvaninis elementas 145у

Sausas elementas

Nuo administracinio pastato iki kitų teritorijos pastatų veda platus asfaltuotas kelias. Kituose pastatuose - autentikos šiek tiek daugiau.

Teritorija

Teritorija

Dešinėje pusėje - tuščias muitinės pastatas

Muitinė

Už muitinės - nedidelis placas/aikštelė. Aikštelės kampe - vandens bokštas

Vandens bokštas

Ant bokšto viršaus, deja, neužlipsi. Tačiau nesunku pakilti iki bako ir apžiūrėti teritoriją per mažą langelį, beveik pačiame viršuje.

Teritorija iš bokšto

Teritorija

Už bokšto - ačiū kolegoms už šį netikėtą radinį - išardytų krovininių mašinų kabinos, baigiančios surūdyti ir beveik neišsiskirinačios iš aplinkos.

Paliktos kabinos

Kabinos

Kitu kampu

Kitu kampu

Betoniniai papuošimai, kadaise puošę įvažiavimą

Papuošimai

Šalia bokšto - daugybė sandėlių

Sandėlys

Arba - garažų

Sandėlys

Garažo vartai

Sandėlys

Detalė nuo krovininės mašinos, viename iš jų

Detalės nuo mašinos

Čia - yra ir įdomių, ir neįdomių dalykų

Chemikalai

Lentelė iš ginklų arsenalo

Ginklinė

Pora karabino СКС maketų

Karabinų maketai

Dalyje sandėlių - visai nauja įranga

Įranga

Cisterna

Cisterna

Didžiulės gaisrinės šlangos

Gaisrinės šlangos

Iš kitos pusės

Gaisrinės šlangos

Štai taip

Gaisrinė šlanga

Vietomis - primėtyta dujokaukių

Dujokaukės

O vietomis - tiesiog tuščių dėžių

Tuščios dėžės

Raudona žvaigždė - garbingoje vietoje

Raudona žvaigždė

Tarnyba gaisro atveju

Plakatas

Paėjus keliuku toliau - daugiau sandėlių

Stelažai

Jų viduje - stelažai

Stelažai

Viskas gražiai sunumeruota

Stelažai

Gal kam reikia solidolo?

Solidolas

Dar niekur nematyti filtrai

Filtrai

Automobilių stiklai, sudėti greta

Automobilių stiklai

Ir dar daugiau sausų galvaninių elementų

Elementai

Jų čia pilna dėžė

Visa dėžė

Vienas įdomiausių teritorijos pastatų - pusiau apleista ir gerai išsilaikiusi elektros pastotė. Jos viduje dar išliko skydinės bei dalis kitokios įrangos.

Prie šios pastotės veda keliukas

Keliukas

Pastotė iš šono

Dyzelinė

Užrašas ant durų

ELektros pastotė

Viduje - išliko dalis įrengimų

Išlikę įrengimai

Kolega, prie pulto

Prie pultų

Pultas

Pultas

Darbuotojo stalas

Darbuotojo stalas

Pakrypusi vaistinėlė, ant sienos

Vaistinėlė

Tarp mažesnių pastatų, nepažymėtų žemėlapyje, taip pat galima surasti visai įdomių dalykų. Daugiausia baldų - jų pilna visur.

Štai, pavyzdžiui, technologinė schema

Schema

Šiek tiek arčiau

080

Čia - sepia kambarys, taip pavadinome dėl specifinio nudažytų langų atspalvio

Sepia

Suklijuoti baudų kvitai

Baudų kvitai

Nedidelė degalinė, aikštelės centre

Degalinė

Rusiškas "бензин"

Kolonėlė

Siauras takas, kertantis bėgius, veda link pusiau išardytos katilinės, iš visų pusių apaugusios eglaitėmis ir kita žaluma.

Prie katilinės

Prie katilinės

Matosi išdaužyti langai

Katilinės patalpos

Augmenija

Iš kitos pusės

Konstrastai

Išdaužyti langai

Nedidelis pastatukas, greta

Pastatukas

Kuro cisternos ir kaminas

Cisternos

Viduje - dar neišpjauti įrengimai

Įrengimai

Panašu į turbinas

Turbinos

Valdymo pultas, greta

Valdymo pultas

Arba taip

Valdymo pultas

Į viršų, prie įrengimų, galima užlipti

Įrengimas

Greta esanti salė išsilaikė daug prasčiau

Didžioji salė

Dar viena nedidelė laboratorija, viršuje

Laboratorija

Joje - stalas su reagentais

Stalas su reagentais

Kolega surado kailinę kepurę

Kepurė

Apačioje - pora papildomų patalpų

Kabinetas

Rūbinė

Persirengimo patalpa

Nedidelis sandėliukas

Sandėlys

Dyzeliniai siurbliai, netoliese

Dyzeliniai sriubliai

Štai taip greitai apžiūrėjome pačią įdomiausią naftos bazės sekciją. Liko didžiausia ir šiek tiek monotoniška dalis, kurią nuo aptarnavimo sekcijos skiria dar vienas spygliuotos vielos perimetras - naftos saugyklos ir jas aptarnaujantis geležinkelis.

Vidinis perimetras ir spygliuota tvora

Spygliuota tvora

Požeminė saugykla

Požeminė saugykla

O čia - antžeminės cisternos

Antžeminė cisterna

Arba taip

Cisterna

Ant artimiausių aptarnavimo sekcijai cisternų raudonais dažais užrašyti pastatymo metai. Apačioje paminėta, kiek reikės vandens gaisro atveju cisternai užgesinti.

Cisternos su užrašais

Cisternos su užrašais

Priėjus prie pat galima įvertinti milžiniškus cisternų gabaritus

Cisternos

Klibančiais laiptais galima užlipti ant viršaus

Lipant į viršų

Viršuje - jau pradėtas ardyti metalas

Ardomas metalas

Kolega surado latviškus numerius

Latviški numeriai

Kitos cisternos, iš viršaus

Kitos cisternos

Prie pagrindinio kelio, tarp cisternų, būna įsiterpusios siurblinės. Šiuose pastatukuose įrengti siurbliai varinėdavo naftos produktus per visą bazės teritoriją išsiraizgiusiu didžiuliu vamzdynų tinklu .

Siurblinė

Siurblinė

Įrengimai siurblinės viduje

Siurblinės viduje

Didžiulis vamzdžių tinklas, naftos produktų pumpavimui

Vamzdžių tinklas

Benzino pumpavimo siurblys

Siurblys benzinui

Siurblys TC-1 perpumpavimui

Siurblys

Pavojinga gyvybei

Plakatas

Naftos produktai bazę pasiekdavo geležinkeliu, ateinančio iš šiaurės, prie pat cisternų ir siurblinių. Geležinkelio sekcijoje - tuščia stotis, muitinės pastatai ir kelios iškrovimo, o gal labiau - išpumpavimo stotys.

Geležinkelio linija

Geležinkelis

Bėgių perjungimo svirtis - vis dar veikia

Bėgių perjungimo svirtis

Prie šios konstrukcijos, iš kiekvienos pusės, privažiuodavo degalų pilni sąstatai. Dabar dalis bėgių jau demontuota, kita dalis - ardoma ir labai intensyviai.

Konstrukcija iškrovimui

Konstrukcija

Konstrukcijos viršumi vaikščiodavo darbininkai

Viršuje

Konstrukcija iš šono

Konstrukcija iš šono

Už iškrovimo įrenginių - stotis

Stotis

Pastatas, su išverstais vartais

Pastatas

Vartai, ant žemės

Vartai ant žemės

Išvados

Tai tiek skaitalo iš Daugpilio apylinkių šiam kartui. Ar verta bazę aplankyti ar neverta - sunku vienareikšmiškai nuspręsti. Iš vienos pusės, savo įspūdingumu ši naftos bazė tokioms vietoms kaip Skrunda, greičiausiai, neprilygs, tačiau iš kitos, viduje yra ir ką apžiūrėti, ir ką paliesti rankomis, su kuo, toje pačioje Skrundoje, jau dabar sudėtinga. Žodžiu, palieku spręsti šią dilemą jums. Iki kitų kartų!

Daugiau straipsnių

Komentarai

  1. Paulius parašė:

    Jei ne paslaptis, kokiu fotoaparatu fotografuojate?

    1. Pamiršta.lt parašė:

      Nikon D7000

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *