Plačiau apie Vismaliukų poligoną


Na ką, atėjo ta nelaukta vasara. Nelaukta, nes vasara, asmeniškai man, nėra tinkamiausias metas daryti tai, kas iš tikrųjų įdomu - per daug žmonių gatvėse ir per mažai tamsos. Atėjus šiltiems orams įprastus užsiėmimus tenka atidėti iki rudens, laisvą laiką skiriant pusiau civilinėms kelionėms ir straipsniams, kuriuos seniai reikėtų parašyti.

Tarp tokių straipsnių pirmu numeriu žygiuoja Vismaliukai su savo poligonu. Vieta toli gražu ne nauja, bet padoraus straipsnio ji iki šiol neturi. Taipogi, praeitą savaitę paskelbęs jos vadavietės nuotrauką projekto Facebook puslapyje, pamačiau, kad vieta, nors ir daugumai girdėta, tikrai nėra tiek gerai pažįstama, kiek norėtųsi. Žodžiu, šiuo straipsniu neparodysiu kažko labai naujo ar nematyto, tik pabandysiu susisteminti ir vienoje vietoje išsamiai papasakoti, kas gi iš tikrųjų buvo Vismaliukuose.

Istorija - ВВКУРЭ ПВО

Pasakojimą pradėkime, kaip visada, nuo nedidelės istorijos. Ir nors pasakodamas istoriją nušoksiu nuo Vismaliukų labai toli, nuo temos nenukrypsiu - viskas prasideda būtent čia, istorinėje Antakalnio dalyje, pastatų komplekse, kuriame dabar įsikūrusi Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. Būtent čia sovietmečiu buvo Vilniaus priešlėktuvinės gynybos radiotechnikos mokykla, kuriai ir priklausė Vismaliukų poligonas.

Mokyklos istorija prasidėjo dar nuo caro, kai 1864 metais ten buvo įsteigta Vilniaus junkerių mokykla, veikusi iki pat 1940 metų, kai sovietai ją reorganizavo į Vilniaus pėstininkų mokyklą. Vėliau, 1953 metų vasario 6 dieną, specialiu gynybos ministro įsaku, ji buvo perorganizuota į vieną žinomiausių Sovietų Sąjungos karinių mokyklų - Vilniaus priešlėktuvinės gynybos radiotechnikos mokyklą, rusiškai dar vadinamą ВВКУРЭ ПВО, paruošusią šimtus specialistų radioelektronikos, radiolokacijos bei priešlėktuvinės taktikos srityse.

Šie specialistai, vadinami radiotechnikais ir dirbdavo radiotechniniuose daliniuose, tokiuose kaip neseniai lankytas Liepkalnio radiotechnikos batalionas, stebėdami oro erdvę specialiomis priemonėmis. Dabar viskas atrodo labai paprasta, tačiau prieš keliasdešimt metų net tokia sąlyginai paprasta operacija kaip skrendančio lėktuvo aukščio nustatymas būdavo atliekama atskiru gremėzdišku įrenginiu-aukštimačiu, reikalavusiu geros kvalifikacijos, o ką jau bekalbėti apie sudėtingesnius dalykus. Visos šios operacijos ir būdavo iki automatizmo atidirbamos minėtame Vismaliukų poligone.

Kaip poligonas atrodė sovietmečiu, galima įvertinti iš šių senų nuotraukų. Jos paimtos iš skirtingų laikotarpių asmeninių archyvų - instruktorių, kursantų, o kartais ir profesionalių fotografų. Iš jų galima susidaryti minimalų vaizdą, kokia buvo kursantų kasdienybė ir kokia įranga buvo eksplotuojama. Visos nuotraukos paimtos iš puslapio www.vvkure.com, skirto suvienyti visus mokyklą pabaigusius kursantus. Greitai perbėkime akimis.

Poligono teritorija atrodė taip

Pratybų laikotarpiui atvykę kursantai apsistodavo palapinių miestelyje, palapines pastatydami ant jau įrengtų betoninių pamatų. Šiuos pamatus galima išvysti ir dabar, didžioji jų dalis, nors ir pasislėpę tarp medžių ir krūmų, išliko sveiki ir nesudaužyti.

Gyvenimas palapinėse

Kursantų programa reikalavo itin gero fizinio parengimo. Kursantams tekdavo ne tik treniruoti kūno raumenis, bet ir bėgioti krosus, įveikinėti kliūčių ir ugnies ruožus ir pasistengti neprisikvėpuoti nuodingųjų dujų specialiose jomis užpildytose palapinėse.

Ugnies ruožas - ne juokai

Ugnies ruožas

Ruošiantis bėgimui su anticheminiais kostiumais

Ruošiantis bėgimui su anticheminiais kostiumais

Be fizinio kursantų paruošimo, poligone buvo mokoma naudotis sudėtinga radiotechnine įranga. Iš nedidelių požeminių garažų ant greta esančių dirbtinių kalvų būdavo išvelkami radarai, kuriuos jie turėjo išmokti valdyti.

Radarai ir kita įranga

Pratybos vykdavo ir įdomiausioje poligono vietoje - bunkeryje-vadavietėje. Nors iš nuotraukų vienareikšmiškai tą teigti kaip ir nelabai negalima, bet tai būtų logiška, atsižvelgiant į aplinkybes. Žodžiu, aš rašysiu remdamasis šia prielaida, jei klystu - rašykite, diskutuosim.

Prie oro erdvės stebėjimo planšeto

Prie planšeto

Kursantas

Prie planšeto

Šiek tiek informacijos apie tai kas vyko poligone galima surasti Николай Карпешин knygoje - dienoraštyje "Дневник и письма вильнюсского курсанта", pilną versiją kurios galima surasti čia - tekstą išverčiau, šiek tiek sukarpiau, palikdamas tik poligonui aktualias vietas.

Išvertus:

1972-tųjų birželis. Greitai visą mūsų kuopą pasiuntė į Mokymų centrą, poligono praktikai atlikti. Vėl, kaip abiturientai, gyvenome palapinėse. Prausėmės šaltu vandeniu lauko praustuvuose. Maitinomės šviežiame ore, po pastoge. Karinis - inžinerinis paruošimas būdavo atliekamas RLS (radiolokacinių stočių) pozicijose, AS (automatizuota valdymo sistema) prieglaudose ir valdymo centrų bunkeriuose. Itin didelis dėmesys būdavo skiriamas Mokymo centrui. Tarpe tarp įskaitų tobulinome fizinį parengimą. Bėgiojome šimto metrų distancijas, stiprinome presą ir bicepsus sporto aikštelėje. Į mūsų kančių pabaigą, kuopą pasiuntė į degųjį ruožą. Kursantai narsiai įveikinėjo degantį napalmą su benzinu, aitrius gumos dūmus, spygliuotą vielą, sienas ir tiltelius.

1992 metais Lietuvai atgavus nepriklausomybę, su jau Rusijos kariuomene pasitraukė ir Vilniaus priešlėktuvinės gynybos radiotechnikos mokykla. Ji persikėlė į Sankt Peterburgą ir sėkmingai dirbo iki 2011 metų, kelis kartus keisdama pavadinimą, kol buvo galutinai uždaryta. 1992 metais birželio 16-tą dieną mokyklos vietoje buvo įsteigta Lietuvos karo akademija, vėliau pavadinta partizano Jono Žemaičio vardu, 1994 metais išleidusi pirmąją karininkų laidą. Mokyklos karininkai treniravosi tame pačiame poligone - renovuojamame pastate mačiau 1998 metais datuotų sargybos kuopos užrašų. Vėliau teritorija ištuštėjo, sulaukėjo, apaugo medžiais. Ją saugoti buvo paliktas sargas, kurio po kelių metų taip pat nebeliko.

2009 metais buvo paruoštas planas, norint paversti buvusį poligoną Vismaliukuose žaliuoju energetikos klasteriu, kurio statybos ten netrukus ir prasidėjo. Tačiau jos vyko ne per daug intensyviai - administraciniame pastate, kurį pavyko aplankyti 2011 ir kuris dabar pilnai renovuotas, matėsi užšaldyti remonto darbai. Dalis senosios įrangos nebuvo išmontuota - tą liudijo ginklų stendas ir vienoje kitoje vietoje likęs autentiškas užrašas, tiesa, jau nepriklausomos Lietuvos. Dabar ši dalis pilnai sutvarkyta, kaip ir tolimesnės poligono priegos - visur pilna statybinių tvorų, pamažu vyksta valymo nuo medžių darbai. Žodžiu, po gero pusmečio teritorijoje nebeliks nieko, kas bylotų apie sovietų karinį dalinį.

Planas

Kaip matome, teritorija visai nemaža. Ją sudaro administracinis pastatas su placu, dabar pilnai renovuotas, garažai, radarų pozicijos ir keli bunkeriai. Viską pabandysime virtualiai apeiti - kiek tai yra įmanoma. Rašydamas sukrausiu visas geresnes turimas nuotraukas, todėl nesistebėkite, kad vienose nuotraukose žiema, kituose žaliuoja žolė. Tiesiog, dalies objektų kitaip neparodysi - jie sutvarkyti, saugomi, arba sulyginti su žeme. Geriausias to pavyzdys - administracinis pastatas, nuo kurio ir pradėsime.

Administraciniame pastate buvau 2011 metais, dar tebevykstant renovacijai. Tiesa, gal labiau jai sustojus - sunku pasakyti, ar ten dar vyko kokie nors darbai. Viduje beveik nieko įdomaus nebebuvo, vienintelis autentiškas dalykas - ginklinė ir jos aprašas, datuotas 1998 metais - greičiausiai, Lietuvos kariuomenės pasitraukimo data.

Pastatas iš teritorijos pusės

Administracinis pastatas

Ginklinės aprašas, 1998 metų liepos 20 d.

Aprašas

Greta administracinio - garažai

Tušti garažai

Beeinant lik radarų kalvų - palapinių miestelio likučiai. Šiuos betoninių palapinių pagrindus ir matėme istorinėse nuotraukose, straipsnio pradžioje.

Palapinių miestelis

Palapinių miestelis

Už palapinių miestelio - techninė dalis. Pasitaisau - tikriausiai, techninė dalis - iš pastatų griuvėsių paskirties nustatyti nebeįmanoma. Būtent šioje dalyje, tarp griuvėsių, dabar retkarčiais žaidžiami Airsoft žaidimai.

Griuvėsiai

Griuvėsiai

Pastatas

Pastatas

Kažkas panašaus į sandėlius

Sandėliai

Pastatų viduje - tuščia

Pastato viduje

Dar vieno pastato viduje

Pastatas

Įgriuvęs bunkeriukas - įėjimas

Įėjimas

Sovietų dembeliai paliko savo žymą

Dembeliai

Labai retas radinys - emblema nuo radiotechnikos kariuomenės antpečio. Tamsi medžiaga, ant kurios ji buvo prisiųta - nupuvo, bet pati emblema liko visiškai sveika.

Antpečio emblema

Emblema

Atkreipkite dėmesį į antpečius šioje kursantų nuotraukoje

Emblema

Šiauriausiame teritorijos krašte, prie pat sodybų - požeminis sandėlys. Jame - viskas išdegę, pelenais nusėtos visos grindys. Sunku pasakyti, kas jame galėjo būti.

Kalvelė

Sandėlio kalva

Viduje - viskas išdegę

Sandėlis

Su kolega

Su kolega

Teritorijos pakraštyje - dar daugiau garažų

Garažai

Garažas iš vidaus

Garažas

Visiems gerai žinomos kolonos. Dievai žino, kiek skirtingų versijų teko apie jų paskirtį prisiklausyti - nuo stulpų, ant kurių būdavo užtempiamas maskuojantis tinklas iki naujos ir navarotnos pratybų aikštelės. Iš tikro, tai buvo tik dar vienas garažas, kurio stogas seniai sugriuvo ir buvo demontuotas - 2001 metų aeronuotraukoje dar matosi jo stogas. Ši nuotrauka daryta 2012 metų žiemą, nes dabar šių kolonų jau nebepamatysi - teritorija iškasinėta ir ruošiama statyboms.

Kolonos

Kolonos

Iš čia ant supiltų kalvų pratybų metu būdavo ištempiami radarai

Garažas iš viršaus

Dar neišblukusi chaki spalva

Chaki spalva

Užrašas ant sienos primena, kad rūkyti čia draudžiama

Užrašas

Atrama radarui sustabdyti

Atrama

Išvažiavimas

Išvažiavimas

Prie pat požeminio garažo - kalva radarui pastatyti

Kalva radarui

Tokių garažų ir kalvų - teritorijoje apstu

Garažas radarui

Ir dar vienas - apaugęs krūmais

Garažas radarui

O šis garažas - vilkikui, užvelkančiam radarą į kalvą

Garažas vilkikui

Dar vienas toks garažas

Dar vienas garažas

Garažo viduje - durys į sandėliuką

Durys

Greta šio sandėliuko - nedidelis bunkeriukas

Bunkeris

Per atlenktas geležines grotas galima įlipti į vidų

Geležinės grotos

Bunkerio viduje - tuščios ir nykios patalpos

Tuščios patalpos

Dar vienas nedidelis kambarys

Dar vienas kambarys

Viename iš kambarių dar liko šiek tiek autentikos - lenta su laikraščių iškarpom, palikta sovietų kariškių.

Lenta su iškarpom

Plakatai

Ledo ritulys ir marškinėliai - СССР

Ledo ritulys

Grotomis užvirintas avarinis išėjimas

Avarinis išėjimas

Įdomiausias poligono akcentas - didelė požeminė vadavietė. Greičiausiai, ji buvo mokomoji, nors velnias žino, nėra būdų patikrinti arba paneigti šią hipotezę. Tačiau kitaip nesugalvoju, kokią dar funkciją ji galėjo atlikti mokomąjame dalinyje. Vadavietė didelė - dviaukštis įkastas angaras, palyginus, neblogai išsilaikęs - visiškai sveikos sienos ir metalo konstrukcijos, kas labai retai pasitaiko - dažniausiai tokio pobūdžio objektuose net sienų tinko nebepamatysi. Viena vadavietės pusė išeina į didelius garažus, kita - į kalvo viršų, per nedidelį pastatuką.

Į apačią leidžiasi laiptai, iš dviejų nemažų sekcijų

Laiptai

Praėjimas veda į antrą bunkerio aukštą

Praėjimas

Iš čia galima nusileisti į tuščią generatoriaus patalpą - apie tai byloja stiprus naftos produktų kvapas, jaučiamas tiek patalpoje, tiek visame koridoriuje.

Generatorinė

Generatoriaus patalpa

Antro aukšto koridorius kerta visą vadavietę

Antro aukšto koridorius

Koridoriaus sienos išdažytos tokiais papuošimais

Papuošimai

Į šonus nuo jo - šakojasi patalpos

Dar vienas kambarys

Kai kuriuose kambariuose - dar neišpjauta ventiliacijos sistema

Ventiliacijos sistema

O čia - vanduo arba kanalizacija

Kanalizacija

Laiptais galima nusileisti į pirmąjį bunkerio aukštą

Laiptai žemyn

Dalis pirmo aukšto - analogiška

Koridorius

Nedidelė šoninė patalpa

Patalpa

Koridorius užsibaigia dideliu požeminiu angaru, kurio viena pusė išeina į didelį garažą. Šis angaras, ko gero, pati įdomiausia ir vizualiai gražiausia viso dalinio patalpa. Nepagailėjau laiko jame pasidaryti nuotraukų skirtingais kampais.

Angaras

Angaras

Žiūrint kampu

Angaras

Iš kitos pusės

Angaras

Pertvara angaro viduje

Pertvara

Grotos uždengia išėjimą į garažus

Grotos

Iškišus galvą - garažų viduje

Garažų viduje

Išvados

Tai tiek šiam kartui, kviečiu dalintis įspūdžiais komentaruose. Tikiuosi, atsiras daugiau šį poligoną žinančių žmonių - įdomu būti sužinoti vadavietės ir apie tikrąją kitų pastatų paskirtį. Tačiau net jei jų ir neatsirastų, dedu ant šios vietos finalinį pliusą - ji buvo verta sugaišto laiko. Visiems ačiū už dėmesį ir iki kitų kartų!

Šaltiniai ir nuotraukos

Daugiau straipsnių

Komentarai

 1. edvinas parašė:

  esu buves ten irgi, idomi vieta pavaiksciot, ypac po bunkerius nors jose tuscia arba vien suksles tik vien del dydziu ilgu koridoriu ir kambariu daug. 🙂 nuotrauku daug turiu

  1. Pamiršta.lt parašė:

   Atšilus orams reikės dar kartą aplankyti

 2. sevka parašė:

  idomu,dekui.

 3. tru parašė:

  vismaliukai mažėja ne dienom, o valandom. ten vyksta statybos, kažkokį, ale, institutą ar labaratoriją stato. dažnai savaitgaliais ten airsoftą susirenkam pažaist

 4. Martynas parašė:

  Labai geras straipsnis. Dėkui!

 5. Vilius parašė:

  Aplankėme ir mes, tikrai įdomi vieta. Dėkoju už straipsnį!

 6. Vismaliukai parašė:

  Kviečiame apsilankyti Vismaliukuose dabar, kai jau nutiesti asfaltuoti keliai, trinkelėmis grįsti šaligatviai, LED apšvietimas, du nauji administraciniai pastatai.

  1. Pamiršta.lt parašė:

   Na, nauji šaligatviai ir šviestuvai mūsų nelabai domina. Ten kur viskas sutvarkyta ir autentikos nebėra, mums veikti nėra ką.

  2. Selpilis parašė:

   Tai tarnybos ženklas, ne antpetis, kurį radode dar nesupuvusį 🙂

  3. Joris parašė:

   Sveiki. Galbūt kas nors žinote, ar vaikščiojimas po teritoriją yra draudžiamas? Vis dėlto čia jau nebe poligonas, o asfaltuotais keliais paprastai nedraudžiama vaikščioti 🙂

   1. vikaaa555 parašė:

    nedraudžiama :)vik

  4. V.K. parašė:

   Sveiki, 28 nuotraukoje pavaizduoti ne sandėliai, o karininkų nameliai. (Дома офицеров).

  5. Aivaras parašė:

   Biški info galiu pasidalinti, jei dar įdomu. Ta nuotrauka "Greta administracinio - garažai" yra ne poligono dalis, ten daug metų veikė knygų sandėliai, pagrinde užsienio kalbų vadovėlių. Angaras su lenktu stogu požeminėje vadavietėje buvo dušai, kažkada seniai ten buvo sienos baltomis plytelėmis išklijuotos, daug vamzdžių ir dušo galvučių. Dar buvau radęs popierinį teritorijos planą administraciniame pastate, buvo sužymėta, kas kuriame pastate konkrečiai buvo. Reikėtų paieškoti, kur anas užkištas.

  6. Arminas parašė:

   2014 metais buvo labai faina kai dar jokių statybu nebuvo. Galima buvo zaisti airsofta. O dabar mes su draugu einam link angaru ir mus kazkoks zmogus veja is cia. Tipo sako kad privati teritorija, net nera parasyta kad privatu. Zodziu nebera ka veikti cia nes viskas sugriauta. Net neapsimoka varyt cia nes zinai kad būsi isvarytas.

  7. pastato parašė:

   Tokius pastatus būtinai renovuoti, kad nekeltų grėsmės. Arba bent sudėti duris saugias, kad nebūtų galima patekti vidun.

 7. rik parašė:

  na pirminio vaizdo jau nebepamatysit.. viskas jau kitaip. lieka tik sios foto .
  o asfalto bei apsvietimu dar laukiam!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *