Bunkeriai, rytų Vokietija


Žinau kad visus užkniso straipsniai iš užsienio šalių, bet ką padarysi, pastaruoju metu sekasi ne taip gerai, kaip norėčiau - iš karto po naujų pasigavau stiprų nervų uždegimą, dabar gi pirmą kartą gavau pasimatuoti gipsą. Užbėgant už akių - nieko rimto, bet romantikos dieną dabar bus dėl ko prisiminti. Taigi vėl - namai, kompiuteris ir nuotraukų archyvas.

Nedaug kas žino, kiek militarizuota buvo rytų Vokietija - 3 tūkst. tankų (kiek dabar tankų turi Lietuva?), 300 lėktuvų, 2 tūkst. artilerijos pabūklų. Ir čia dar neskaičiuojant jos teritorijoje dislokuotos Sovietų kariuomenės, su 4 tūkst. tankų (iš kurių 3 tūkst. buvo Т-80Б - patys naujausi) bei 500 tūkst. kareivių, pasiruošusių bet kada pradėti komunizmo eksportą į vakarų Europą. Visai šiai didžiulei masei reikėjo ne tik garnizonų (rytų Vokietijoje dabar liko dešimtys apleistų karinių miestelių), bet ir valdymo infrastruktūros - štabų (sovietų štabą esu aprašęs čia), ryšių bunkerių bei vyriausybinių slėptuvių, vieną kurių aplankėme rudenį.

Apie tokius bunkerius ir nusprendžiau parašyti - juolab kad per kelis metus jų teko aplankyti ne vieną. Bendrai reikėtų paminėti, kad panašių objektų rytų Vokietijoje yra be galo daug - ypač aplink Berlyną. Didžioji jų dalis netgi nėra saugoma, tiesiog užversta žemėmis arba betono blokais, kurių nepakelsi be spectechnikos. Nemaža jų dalis yra paversta muziejais ir prieinami lankytojams, nors manęs asmeniškai legaliai lankomos vietos niekada netraukė.

Štasi bunkeris prie Potsdamo

Pirmoji vieta bus Štasi bunkeris prie Potsdamo, Berlyno pakraštyje. Prisimenate filmą Das Leben der Anderen? Ten Štasi buvo parodyta visame gražume - slaptoji policija, partijos "skydas ir kardas", įsiskverbusi į visus socialinius Vokietijos sluoksnius. Dabar ši slėptuvė, o jei tiksliau - ryšių mazgas - palikta likimo valiai, kaip dar vienas Šaltojo karo paminklas ir priminimas laikotarpio, kada žmonės bijojo atvirai kalbėtis netgi su artimiausiais draugais.

Bunkeris pasitinka hermetinėmis durimis

Už jų - dar vienos ir pagrindinis koridorius

Dabar jis atrodo taip

Žiūrėti bunkeryje nelabai yra ką

Praktiškai visos patalpos - tuščios

Išliko nebent techninė bunkerio įranga

Bei hermetinės durys su užrašais

Ko jau ko, o pastarųjų čia tikrai netrūksta

Ventiliacinė

Per šiuos vamzdžius į bunkerį ateidavo kabeliai

Paliekant techninę sekciją

 

Varšuvos sutarties kariuomenių vadavietė

Sekanti vieta bus vienas didžiausių požeminių bunkerių, kuriuos kada teko lankyti - 5 požeminių aukštų kompleksas netoli Lenkijos sienos, labiau žinomas kaip Muna Ost arba Falkenhagen, pradėtas statyti 1938-tais, cheminio ginklo gamybai bei saugojimui. 1943-ais, gamyklai pradėjus iš dalies funkcionuoti, čia jau buvo saugoma 10 000 tonų ašarinių dujų sviediniais bei 4000 tonų grynų nuodingų dujų, taipogi, vyko chloro trifluorido gamyba, vokiečių uždegamosioms bomboms bei V-2 raketoms. 1945-tais, priartėjus sovietų kariuomenei, gamykla buvo evakuota, o likusi įranga išvežta į Sovietų Sąjungą. Po to bunkeris ne kartą keitė savo paskirtį - nuo sovietų karinės ligoninės iki Varšuvos sutarties kariuomenių vadavietės, pradėjusios čia funkcionuoti 1965-tais metais, po 7 metų rekonstrukcijos. Vadavietė buvo demontuota ir išvežta 1992-ais, tada jau Rusijos kariuomenei palikus Vokietiją.

Priėjimas prie bunkerio - per apleistą karinį miestelį

Žiūrėti jame per daug nėra ką, paprasti namai tuščiais langais

Pirmas krentantis į akis dalykas - milžiniškos ventiliacijos šachtos

~8 metrų aukštis - ar kada teko ką nors panašaus matyti?

Virš pagrindinio įėjimo į bunkerį - tiltelis apsaugai

Įėjimas nuo jo atrodo taip

Viduje - didelės erdvės

Arba tokios

Lyg ir nieko įdomaus nėra, bet kur dar pamatysi 5 aukštų bunkerį?

Pagrindinė laiptinė, beje, atrodo taip

Kiekviename aukšte yra po kelis ilgus koridorius su kabinetais

Dažnai jie daro posūkius, šakojasi, būna perkirsti geležinėmis grotomis

Kabinetai atrodo taip

Įdomesnė yra nebent techninė sekcija

Čia galima rasti didžiulius vandens rezervuarus

Anot gandų, jie yra likę nuo požeminės gamyklos laikų

Prie vandens talpų - siurblinė

Bei kabelių kolektorius

Iš nuotraukų nepasakysi, bet tai yra išties, vienas didžiausių matytų bunkerių

Tik nuotraukose to nesimato, patalpos gana monotoniškos

Kolega surado vonią

Laiptinė į viršų

Hermetinės sekcijas atskiriančios durys

 

Priešlėktuvinės gynybos vadavietė

Sekanti vieta bus susijusi su Rytų Vokietijos priešlėktuvine gynyba. Kalbėsime apie radiolokacijos dalinį, kurio dalį dabar okupavo vietinis radio mėgėjų klubas. Tiesa, tą dėl žioplumo sužinojome tik atvykę į vietą ir pamatę užrašus. Tačiau, netoliese radome ir senąjį bunkerį su operatyvine oro erdvės stebėjimo sale bei garažu technikai.

Senąjame bunkeryje viskas atrodo taip

Taip, paardyta operatyvinė oro erdvės stebėjimo salė

Prie jos prisišliejęs garažas

Jame - keli boksai technikai

nusileidimas į vieną iš jų

Kolega prie radiolokatoriaus piešinio (nelabai matosi, my bad), ant sienos

Be visko bunkeryje dar liko dalis aparatūros

Ventiliacijos įranga

Šarvuotos techninės sekcijos durys

Koridorius link išėjimo

O štai taip atrodo radio mėgėjų būrelis

Įdomios formos antena

Greta - dar vienas požeminis garažas

Įdomus vartų rakinimo mechanizmas, tiesa?

 

Honekerio bunkeris

Sekanti vieta yra žinoma kaip Honekerio bunkeris, tiksliau, nedidelė Honekerio bunkerio dalis, nes pagrindinis kompleksas dabar yra užverstas žemėmis, taip saugant jį nuo pašalinių. Vokiečiai, beje, tą daryti labai mėgsta - panašiai yra izoliuotas ir Milchės bunkeris, suverčiant ant šachtos didelius betoninius blokus. Tuos blokus, beje, mes bandėme nukelti bent pora kartų, bet be sunkios technikos tą padarytų šansų labai mažai. Bet apie tai gal kitą kartą.

Nusileidimas į bunkerį - iš pastato

Pats bunkeris atrodo taip

Didžioji dalis patalpų - nusiaubtos

Nors elektronikos likučių dar galima rasti

Dar daugiau

Išardyta elektros spinta

Vandens rezervuarai

Techninėje sekcijoje dar liko hermetinės durys

O čia - fotogeniškas tunelis link pagrindinės bunkerio dalies

Kadangi pagrindinė bunkerio dalis užverstas 2008-tais, belieka tik pasišalinti

 

Ryšių bunkeris

Toliau bus ryšių mazgas tarp miestelių Zehdenick bei Templin. Negaliu pasakyti kad kažkas labai ypatingo - bunkeris kaip bunkeris, gal tik tuštokas. Išvažiuodami iš vietos užsirovėme ant bunkerio savininkų, nors kai nekalbėjome vokiškai, tai taip ir nesupratome, ko jie iš mūsų nori.

Ryšių bunkeris atrodo taip

Arba taip

Čia kažkada būta ryšių spintų

O čia - techninė sekcija

Ji truputį geriau išsilaikė

Nors irgi paardyta

Panašu į artezinį gręžinį

Kas liko iš kondicionieriaus

Bei patalpa su vandens bei kuro rezervuarais

Joje - kuro talpos

Arba taip

Šioje sekcijoje dar liko ventiliacijos aparatūra

Ventiliacijos vamzdžiai, viršuje

Bet šiaip - nieko per daug įdomaus, apart hermetines duris

Jei kas norite išsamaus aprašymo ir mokate rusiškai - jums pas technoliriką

Avarinio išėjimo liukas, pabaigai

 

Bunkeris - palapinė

Vokietijos bunkerių teko matyti daug ir įvairių (papildyta 2020.08.31), bet dar niekada nebuvau gyvai matęs bunkerio - palapinės! Taip, šis statinys savo struktūra panašus į palapinę - sumontuotas iš metalinių konstrukcijų, padengtas brezentu, iš viršaus užpiltas žemėmis. Tokios "palapinės" (naudotos ir sovietų kariuomenėje) buvo skirtos greitam komandinių postų bei lauko ligoninių įrengimui, turėjo hermetines duris, ventiliacinę įrangą, elektros įvadą, jungiamą prie vietinių elektros tinklų bei visus kitus bunkeriams būdingus atributus. Karo atveju tokia 3.5t svorio konstrukcija turėjo būti pilnai paruošiama naudojimui per 6-7 val.

Bunkeris - palapinė atrodo taip

Viskas užchlaminta įranga

Su kolega

Abiejose palapinės galuose - po įėjimą

Antras galas

Čia pat galima surasti ventiliacijos įrangą

Filtras ir praėjimas į kitą patalpą

Brezento sujungimas

Čia jau jis supuvo ir į vidų patenka žemės

Prie kiekvieno iš bunkerio įėjimų - po tambūrą

Kiekvieną iš jų saugojo po kelias apvalias hermetines duris

Kolegos siluetas bunkeryje, pabaigai

 

Branduolinio ginklo saugykla

Dar aplankėme labai didelę branduolinio ginklo saugyklą, prie vieno iš karinių rytų Vokietijos oro uostų. Nepasakyčiau kad kažkas labai įdomaus, nebent labai neįprasta konstrukcija, kurią mačiau pirmą kartą. Jei ką ši tema domina - siūlau peržiūrėti straipsnį apie dar vieną labai gerai išsilaikiusią saugyklą čia (Vokietijoje) ir čia (Baltarusijoje).

Branduolinio ginklo saugykla atrodo taip

Įėjimo tambūras

Už didžiulių šarvuotų vartų - branduolinio ginklo saugojimo patalpa

Kolega, tarpduryje

Antrame aukšte buvo techniniai įrengimai

Kondicionavimo įranga

Hermetinės durys

Ventiliacijos įranga

Grįžimas į prieangį ir į lauką

 

Slaptas bunkeris rytų Vokietijoje

Užbaigiant straipsnį bus dar vienas mažai kam žinomas bunkeris iš rytų Vokietijos (papildyta 2020.10.01), dėl kurio teko pusę nakties pėdinti per laukus, norint neužsirauti ant apsaugos. Atkėlus metalo lakštą, dengiantį po juo paslėptą šachtą, patekome į patalpas, kuriose buvo ne tik dyzeliniai generatoriai, bet ir elektra bei daugybė fotogeniškų smulkmenų.

Bunkerį saugo kelios eilės hermetinių durų

Tarp jų yra nedidelis tambūras

Prieš praeinant į patį bunkerį bus dušas dezaktyvacijai (dešinėje)

Prasideda bunkerio koridoriai

Kambariai čia daugiausiai tušti

Čia panašu būta stelažų

O čia - išliko kažkokios elektros skydinės

Nebūtų nieko įdomaus, jeigu ne dešimtys smulkių detalių, traukiančių akį

Iš arčiau

Išliko užrašai, kas reta

Įdomiausia dalis - kaip visada, techninė

Negalėjau neatkreipti dėmesio į įdomios formos hermetines duris

Už durų bus generatorių patalpa

Vienas iš jų, gražuolis

Ideali būklė, kas labai reta net Vokietijai

Patalpos gale - atskira patalpa dyzeliniam kurui

Grįžimas iš jos į generatorių patalpą atrodo taip

Dar techninėje sekcijoje yra toks kambarys

Čia panašu į vandens talpą

Grįžimas į ventiliacijos šachtą, paliekant objektą

Ačiū už dėmesį. O jeigu įdomu Vokietijos bunkeriai, siūlau peržiūrėti dar vieną puikiai išsilaikiusį požeminį kompleksą čia.

Daugiau straipsnių

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *