Rezervinė TV studija - techninė dalis


Pažvelkime į tai, kas liko iš kadaise puikiai įrengtos rezervinės TV studijos, įrengtos 5 metrų gylyje po žeme, 2 ha dydžio teritorijoje, 25 kilometrų nuo Vilniaus atstumu. Galėsime užmesti akį į jos techninę sekciją ir palyginti, kaip ji pasikeitė nuo 2004 metų. Pokyčiai, žinia, nekokie.

Objektas buvo statomas TSKP Centro komiteto generalinio sekretoriaus, Leonido Brežnevo, 1978 metų nurodymu. Pagal jį, kiekvienas didesnis TSRS miestas, turėjo pasistatyti po atsarginę TV studiją, iš kurios turėtų vykti televizijos transliacijos, atominio karo metu. Šie objektai turėjo būti statomi visiškai slaptai, netoli geležinkelio linijų, gebėti atlaikyti atominį sprogimą ir turėti tiesioginį ryšį su Centro komitetu. Vilnius tokį objektą pasistatė trečias - po Maskvos ir Taškento - miškingoje vietoje, prie Nemenčinės, kurios apylinkėse jau buvo įrengti du svarbūs valstybiniai objektai - rezervinis Ryšių ministerijos centras ir Aukščiausios tarybos slėptuvė. Oficialus objekto šaukinys - Дом творчества (kūrybos namai).

Rezervinė TV studija iš palydovo

Dalinio planas

Statybos prasidėjo 1983-tais metais, po ilgų paruošimo ir geodezinių žvalgymo darbų. Per pora metų buvo pabaigtas statyti dviejų požeminių aukštų bunkeris, kurio sienų storis viršijo pusmetrį, o stogas - 60 centimetrų, užverstas daugiau nei 1 metro žemių sluoksniu, iš viršaus. Objekte buvo įrengta pilnai autonominė TV studija, su kameromis, audioteka, teletaipu, autonomine šildymo sistema ir arteziniu gręžiniu. Šią infrastruktūrą aptarnavo 15 žmonių, daugiausiai - technikai, elektrikai ir apsaugos darbuotojai.

1991 metų sausio 11-tos vakare, rezervinė TV studija, kaip ir greta esantis rezervinis ryšių centras, buvo užimti sovietų armijos spec dalinių. Plačiau apie tai pasakoja šis Delfi reportažas. Kariškiai nuginklavo teritorijoje budėjusį milicininką ir apsigyveno bunkeryje, pasitraukdami tik su Lietuvą paliekančia Sovietų kariuomene. Nuo tos dienos bunkeris naudojamas tik kaip socializmo muziejus.

Prieš pereinant per bunkerį virtualiai, labai rekomenduoju susipažinti su 2004 metų nuotraukomis iš seno Bikelio straipsnio. Jame - beveik sveika aparatūra, kurios likučius šiandien pamatysime ir nuotraukos iš administracinės bunkerio sekcijos, kurios tarp šiandienos nuotraukų nėra.

Prie įvažiavimo - administracinis pastatas

Administracinis pastatas

Plakatas, prie jo

Plakatai

Bunkerį supa keliukas, su betonine aikštele, miško pusėje

Aikštelė

Dėžės nuo įrangos, joje

Dėžės nuo įrangos

Bunkerio kalno viršuje - ventiliacijos šachtos ir apžvalgos bokštelis

Šachta

Kartu su apžvalgos bokšteliu

Bokštelis ir vent. šachta

Bokštelis

Bokštelis

Vieno iš įėjimų stogelis

Įėjimas

Techninėje sekcijoje – išardytos patalpos, tuščios ir nelabai įdomios

Patalpos

Dyzelinio kuro talpyklos

Cisternos

Vandens bakas

Bakas

Išardytų dyzelių vieta

Dyzelių vieta

Senas kuro talpyklos valdymo pultas

Valdymo pultas

Ventiliacijos sistema, viršuje

Ventiliacijos sistema

Buvusi vandens siurblinė

Vandens siurblinė

Ventiliacija

Ventiliacija

Autentiški jungikliai, ant sienos

Jungikliai

Dar viena išmontuota patalpa

Patalpa

Seni dokumentai, datuoti 1984-tais

Dokumentai

Skydinė, ant sienos

Skydinė

Išėjimas

Išėjimas

Per technines patalpas eina koridorius

Koridorius

Ant sienos - priešgaisrinė sistema

Priešgaisrinė sistema

Artezinis gręžinys

Gręžinys

Aukšta skydinės įtampa

Aukšta įtampa

Skydinėje - senos įrangos spintos

Spintos

Tarp spintų

Tarp skydinių

Už jų

Už skydinių

Tautinės vėliavos spalvos

Spalvos

Rezervas - rankena

Rezervas

Vienoje iš patalpų - dega šviesa

Dega šviesa

Buvusių įrenginių pamatas

Įrenginių vieta

Sukrauti rakandai

Sukrauti rakandai

Sutrūnijęs rašomasis stalas

Rašomasis stalas

Sukabintos šlangos

Sukabintos šlangos

Avarinis išėjimas

Avarinis išėjimas

Tai tiek šiam kartui. Ką slepia kita bunkerio dalis, galbūt, parodys laikas.

Daugiau straipsnių

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *