« Straipsnių archyvas: 2013 metai

Ryga – priešlėktuvinės brigados vadavietė

Civilinės gynybos bunkeris Rygoje

Pagrindinė patalpa

Babelitis požeminė elektrinė

Šešėlių žaismas