Talino kelionės įdomybės


Ilgai galvojau, kaip reikėtų aprašinėti savo paskutinę kelionę į Taliną – ar skirstyti viską atskirais straipsniais, ar rašyti išsamų trip-reportą. Deja, laikas vis spaudžia pirmyn – neapdorotų nuotraukų gigabaitai bado akis, be didesnių greito sutvarkymo perspektyvų – naujų objektų daug ir jų perspektyvoje tik daugės – pasibaigė vasaros sąstingio sezonas. Galiausiai nusprendžiau visas urbanistines Talino nuotraukas sukrauti į vieną straipsnį, be sistemos, išskiriant keturias pagrindines nuotraukų grupes.

Džiugu matyti, kad pastaruoju metu bendradarbiavimas tarp Baltijos šalių urban explorerių yra ypač sustiprėjęs – ne tik kartu organizuojame keliones ir dalinamės vietomės, bet ir organizuotai atstovaujame Baltijos šalims, visiems svečiams iš užsienio. Šį patikimų žmonių junginį pavadinome UE Alliance – po šia vėliava ir vyko ši Talino kelionė – žmonės iš Liepojos, Rygos ir mes – pora žmonių iš Vilniaus. Lankydami kolegas-digerius, Taline praleidome dvi dienas.

Objektai

Caro tuneliai

Šiaurinė Estijos dalis Rusijos imperijoje buvo laikoma strategiškai svarbiu regionu, dengiančiu prieigą prie Sankt-Peterburgo. Dėl šios priežastis Taliną ir jo apylinkes supa daugybė caro laikų gynybinių įtvirtinimų, bendrai vadinamų Petro didžiojo jūrine tvirtove. Didžioji šių įtvirtinimų dalis taip ir nebuvo pabaigta iki galo, dėl to dalis tunelių dabar labiau primena šachtas ar natūralius urvus, nei žmogaus rankomis įrengtus požeminius įrengimus. Vieną įdomiausių šios sistemos sekcijų jau buvau lankęs pavasarį, o tą, kur dėl laiko trūkumo tada užsukti nesuspėjome, užsukome apžiūrėti dabar.

Uoliena iškirsta – betonas dar nesudėtas

Iškasta uoliena

Tarptautinė digerių komanda – Latvija, Estija, Latvija ir Lietuva

Tarptautinė digerių komanda

Į neizoliuotus tunelius sunkiasi gruntinis vanduo

Tunelių viduje

Dalis šio tunelio – jau išklota betonu

Išklota betonu

Kolegos siluetas

Kolegos siluetas

Šiek tiek asimetrijos

Šiek tiek asimetrijos

Šie tuneliai, kartais besitesiantys ištisus kilometrus, kartais būna sujungti su sovietų statytais gynybiniais įrengimais. Čia, tarkime – vieno PLG divioziono vadavietė. Į ją galima pakilti iš tokio pačio, caro laikais statyto tunelio.

PLG diviziono vadavietė

Diviziono vadavietė

Oro erdvės stebėjimo patalpa

Oro erdvės stebėjimo patalpa

Tunelis, ir nusileidimas į požemius – pabaigoje

Koridorius


Prison break’as ir daug dirbtinių kalnų

Keliaujant pro šiaurinę Estijos dalį, tiesiog privalu užsukti į jau visiems gerai žinomą Rummu kalėjimą. Kadaise, iki panaikinant kalinių priverstinį darbą, kaliniai čia išgaudavo dolomitą; būtent dėl to teritorijoje susiformavo įspūdingo dydžio dirbtiniai kalnai. Uždarius kalėjimą dolomito kasybos sustojo ir tiek karjerą, tiek kalėjimo pastatus užliejo gruntinis vanduo. Dabar ši vieta savo egzotišku vaizdu traukia vis daugiau lankytojų tiek iš Estijos, tiek ir iš kitų Baltijos šalių – karjerai ir skaidrus skaidrus vanduo labiau primena paplūdimį egzotiškoje saloje kur nors Karibų jūroje, nei pilką ir lietingą Baltijos šalių kasdienybę.

Prie karjero bandėme prieiti per apleisto kalėjimo teritoriją. Kalėjimo teritora – didelė ir nevienalytė; dalis šio kalėjimo – apleista gerą dešimtmetį, jau spėjusi pilnai ištuštėti ir apgriūti, dalis – apleista, bet aptverta betonine tvora ir dėl to geriau išsilaikiusi, o dalis – aptverta dviguba nauja spygliuotos vielos tvora, prižiūrima ir tvarkoma, nors ir tiesiogiai nenaudojama.

Apleisto kalėjimo teritorija – už betoninės tvoros

Apleistas kalėjimas

Viduje – pastatai ir metaliniai angarai

Metaliniai angarai

Keliukas veda pro apleistus, bet dar nelabai nukentėjusius pastatus

Keliukas ir pastatai

Perėjus per teritoriją galima prieiti prie vidinio kalėjimo perimetro – aptverto dviguba tvora, su spygliuota viela ir bokšteliais.

Perimetras

Perimetras

Naujas apsaugos bokštelis

Apsaugos bokštelis

Moderni spygliuota viela

Apsaugos bokštelis

Už šio perimetro – seniausiai apleista kalėjimo dalis

Kalėjimo perimetras

Teritorijoje – apleisti ir visiškai tušti pastatai

Tušti pastatai

Griuvėsių fone

Griuvėsių fone

Vaizdas tarp dviejų perimetro tvorų

Tarp perimetro tvorų

Visi praėjimai į vidinę teritoriją čia uždaryti – tvoros būklę stebi ir prižiūri apsaugos komanda, reaguojanti į incidentus ir laikas nuo laiko užkamšanti išpjautos spygliuotos vielos vietas stora grūdinta armatūra.

Prison break’as – taip atrodo lipimas

Prison break

Armatūra užkamšytos skylės

Armatūra

Apėjus kalėjimą ratu, prie šio bokštelio galima kirsti pirmąją perimetro tvorą.

Bokštelis

Apsaugos bokštelis

Artūras pozuoja tarp perimetro tvorų

Perimetro tvora

Pusiau išardyti sraigtiniai laiptai veda į bokštelį

Laiptai į bokštelį

Sraigtinių laiptų dalis

Sraigtiniai laiptai

Dviguba perimetro tvora, nuo bokštelio

Perimtras iš viršaus

Deja, vidinėje teritorijoje pasivaikščioti nepavyko – velniai žino iš kur atsiradę kariškiai viduje pradėjo pratybas по полной программе. Teko greitai nešdintis lauk.

Patraukėme prie karjero, prie kurio jau būriavosi krūvos žmonių. Karjero vaizdas tikrai įspūdingas – žmonės čia važiuoja ne veltui. Laipiojant kalneliais matėme skirtingų tautybių žmones – kažkur netoliese girdėjosi ir lietuvių kalba.

Artūras, prie ežero

Prie ežero

Ežero vanduo čia pasakiškai skaidrus

Skaidrus vanduo

Galima nusiplauti rankas

Galima nusiplauti rankas

Iš karto už ežeriuko – didžiuliai dirbtiniai kalnai

Karjero kalnai

Lipame į kalnus – žinant takelį tai nėra sunku padaryti. Galiausiai, net nuklydus nuo tako, visur galima rasti alternatyvų praėjimą.

Lipant į kalną

Lipant į kalną

Kalėjimo pusė

Lipant į kalną

Kalnas išraizgytas tokiais tarpekliais

Tarpeklis

Tarpeklis

Tarpeklis

Žiūrint iš aukščiau

Tarpeklis

Kalno viršus – nelygus ir apaugęs augmenija

Kalno viršus

Viršūnė

Viršūnė

Vaikštant kalnagūbriu karjero apylinkės atsiveria skirtingais rakursais.

Vaizdas į kalėjimo pusę

Į kalėjimo pusę

Arba taip

Kalėjimo pusė

Ežeras apačioje

Aukščiausia pozicija

O galima ir kitu kampu – pozuoja Anatolijus

Vaizdas į ežerą

Artūras

Artūras

Pranskė

Pranskė

Į ežero pusę – status ir pavojingas šlaitas

Status šlaitas

Toks pats šlaitas – į priešingą pusę, link kelio

Į priešingą pusę

Čia nutariau prisėsti ant krašto. Sėdėti ant minkšto ir bet kada galinčio nusmukti žemyn grunto – nelabai smagus jausmas. Akimirka slydimo, o tada jau rankų ir kojų nesurankiosi.

Sėdint ant krašto

Sėdint ant krašto

Nepaisant to, Pranskė nusprendė nusifotografuoti ant išsikišusios kalno briaunos – besilaikančios nebent ant garbės žodžio. Kaip ta briauna nesubiro po jo svoriu, man ir dabar nėra labai aišku.

Pranskė ant kalno briaunos

Kalno briauna


Lėktuvas AN-12

Visiškai sveikas ir tvarkingas lėktuvas AN-12, stovintis viduryje laukų – ar gali būti kas nors labiau netikėto? Tiesa, urbanistiniu požiūriu tai nėra labai įdomu – vieta naudojama kaip vietinis lėktuvų modelių klubas, bet kur daugiau pamatysi tokį legendinį modelį, kur net aparatūra kabinoje yra puikiausiai išlikus? Anksčiau čia buvo galima ir nelabai oficialiai patekt – sargo nebuvo, patekti į lėktuvo saloną problemų irgi niekada nekildavo, bet po paskutinio rekonstrukcijos etapo, lėktuvą pergabenus iš pievos į specialiai jam paruoštą vietą, teko tartis su apsauga.

Lėktuvas – sovietinis AN-12 – 1957 metų modelio, dėl savo konstrukcijos efektyvumo ir patikimumo yra naudojamas ir iki šiol – tiek karinėje, tiek civilinėje aviacijoje. Pagal jo populiarumą ex-rytų bloke jį būtų galima pavadinti dangaus AK-47 – paprasta, grubu, bet patikima ir neblogai atlieka savo funkciją. Dėl savo konstrukcijos paprastumo ir pigumo jie buvo naudojami ir Ukrainos oro pajėgose – kelis tokius lėktuvus visai neseniai numušė Donecko ir Luhansko separatistai.

Lėktuvas iš šalies

Lėktuvas iš priekio

Kabina iš arčiau

Kabina iš arčiau

Šturmano vieta – lėktuvo nosyje

Šturmano kabina

Lėktuvo sparnuose – didžiuliai propeleriai

Propeleriai

Propeleris iš apačios

Propeleris iš apačios

Lėktuvo gale – krovininis skyrius

Lėktuvas iš galo

Uodegoje – kabina šauliui

Kabina šauliui

Kitu kampu

Kabina šauliui

Atsarginis iėjimas šturmanui ir kairėje pusėje sėdinčiam lakūnui

Avarinis išėjimas

Lėktuvo viduje – vietinis lėktuvo modeliukų klijavimo klubas. Patalpose pilna tiek pačių modelių, tiek jų sudedamųjų dalių, tiek senesnių šio lėktuvo nuotraukų – kuomet dar sovietmečio pabaigoje lėktuvą gabeno iš Talino, numontavę sparnus ir uodegos „peleką“.

Lėktuvo viduje – lėktuvų modeliukai

Lėktuvų modeliai

Modeliai

Modeliai

Lėktuvo paruošimas transportavimui – senos foto

Ruošimas transportuoti

Atidarytos durys veda į kabiną

Durys į kabiną

Kabinoje – negailestingai į priekinį stiklą kalanti besileidžianti saulė gerai pagadino visas nuotraukas – visiška tvarka. Visi mechanizmai ir valdymo panelės – savo vietose. Tiesa, dalis šios įrangos dabar nėra naudojama – šiuolaikinės navigacijos sistemos labai palengvino kadaise sunkų piloto darbą. Galima tik įsivaizduoti, koks krūvis kažkada kliūdavo kiekvienam ekipažo nariui – jų būdavo penki – du pilotai, šturmanas, inžinierius ir radistas.

Kairiojo piloto vieta

Kairiojo piloto kabina

Artūras, pozuoja

Artūras, pozuoja

Pro purvinus kabinos langus matosi propeleriai

Propeleriai

Prietaisų skydelis – visiškai sveikas

Prietaisų skydelis

Šturmano vieta – pačioje nosyje

Šturmano vieta

Pranskė, kaip šturmanas

Šturmano kėdėje

Ivanas, dešiniojo piloto kėdėje

Dešiniojo piloto kėdė

Galbūt pavyks užkurti variklius

Užkurti variklius


Talino stogai, bėgimas nuo apsaugos ir greita teleportacija

Užlipus ant Talino Radisson Blue terasos, nuotraukų nedariau – civilinė vieta, kažin ar gali čia būti kažkas įdomaus. Tačau mes būtumėm ne mes, jei nesurastumėm, arba, bent jau nepabandytumėm surasti kelio ant stogo. Pirmiausiai, pabandėme patekti į laiptinę – moderniuose viešbučiuose pašaliniam žmogui į ją būna ne taip paprasta patekti – durys atidaromos tik su magnetinėmis kortelėmis ir net kildamas liftu galėsi sustoti tik tuose aukštuose, kur tau yra nurodyta. Tačiau, dėl žmogiškojo aplaidumo ne visos durys, skirtos personalui, būna užrakintos – belieka tik surasti tinkamiausias.

Į viešbutį įėjome visa banda – visa banda patraukėme ieškoti ir laiptinės. To viešbučio apsauga per kameras nepastebėti paprasčiausiai negalėjo – netrukus pamatėme, kad mums iš paskos vaikšto apsauginis. Tiesa, kadangi greitai judėjome viešbučio koridoriais ir skirtingais aukštais, jam prie mūsų nepavykdavo net prisiartinti – savotiškas katės ir pelės žaidimas.

Deja, ant stogo mums užlipti nepavyko, teko pasitenkinti nuotraukomis iš kažkokio tarpinio balkono – apsauginis tuo metu mūsų ieškojo aukštu aukščiau.

Dar vienas dangoraižis

Dar vienas dangoraižis

Šiek tiek kitas kampas

Kitas kampas

Naktinis Talinas

Naktinis Talinas

Tuo „roofingas“ ir būtų pasibaigęs, jei ne dieną, apžiūrinėjant miesto centrą, pastebėti pastoliai ant Aleksandro Nevskio katedros – vieno aukščiausių pastatų Talino senamiestyje, priešais Tompėjos pilyje įsikūrusį Estijos parlamentą. Nepasinaudoti tokia unikalia proga apžiūrėti senamiestį iš viršaus, būtų tolygu nusikaltimui.

Pastoliais galima užlipti prie aukščiausio ir didžiausio katedros kupolo.

Artūras, ant pastolių

Artūras ant pastolių

Nuo čia atsiveria puikus vaizdas į Talino senamiestį.

Žemesnis kupolas ir panorama

Vaizdas į senamiestį

Per nedidelį liuką galima įšliaužti į pagrindinio kupolo vidų. Viduje – kopėčios iki pačio viršaus, prie kryžiaus.

Kupolo vidus

Kupolo viduje

Užlipus kopėčiom ir atsidarius dar vieną liuką, galima išlipti ant kupolo paviršiaus, o tada, supuvusiomis geležinėmis kabėmis – prie kryžiaus. Deja, dėl nekokios tų kabių būklės, noro pasiekti kryžių neatsirado net ir labiausiai nurautiems žmonėms. Beliko tik nufotografuoti dar vieną naktinio Talino panoramą.

Naktinis Talinas nuo kupolo viršaus

Vaizdas iš kupolo

Nusileidę žemyn pastoliais apėjome visą katedros stogą. Laipiojimo čia daug, neįprastų rakursų į miestą – dar daugiau.

Švč. Marijos katedros bokštas

Katedros bokštas

Estijos parlamentas

Estijos parlamentas

Pastoliai ant kupolo, greta

Žemesnis kupolas

Pranskė, parlamento fone

Pranskė, ant pastolių

Kitu kampu

Parlamentas ir kupolas

Dar vienas kupolas

Dar vienas kupolas

Nusileidus nuo pagrindinio kupolo, nutarėme pasivaikščioti per kitus katedros bokštelius. Visos varpinės čia nesunkiai pasiekiamos, varpus galima paliesti ranka. Pačią įdomiausią varpinę, pilną mažų, skirtingos formos varpų, pasilikome pabaigai.

Vienas iš varpų

Vienas iš varpų

Palietus varpą

Varpas iš apačios

Žengiant į paskutinę varpinę visu balsu užstaugė signalizacija. Akimirksniu katedroje užsidegė šviesa ir pasigirdo balsai – teko šviesos greičiu „teleportuotis“ pastoliais žemyn, prisistatant mėlynių ant kojų.

Neaiškūs bunkeriai ir „snargliai“ ant lubų

Beveik tuščia slėptuvė ir iš pirmo žvilgsnio – nieko ypatingo. Na, nebent neaiškios formos pelėsis (galbūt), kabantis nuo lubų beveik visose bunkerio patalpose.

Neaiški augmenija kabo nuo lubų

Konsistencija ant lubų

Galbūt kokia pelėsio forma?

Neaiškus pelėsis

O šiaip – bunkeriukas visai įdomus. Per visą ilgį eina koridorius

Koridorius

Koridorius, toliau

Koridorius

Spygliuota viela, padėta ant suoliuko

Daugybė vielos

Vienoje iš patalpų – krūva šalmų

Daugybė šalmų

Vadovavimo ir žvalgybos kabinetas

Vadavietė ir žvalgyba

Vitrinos civilinės saugos eksponatams laikyti

Vitrinos eksponatamas

Iš kitos pusės

Iš kitos pusės

Ant stalo – palikti įrankiai

Palikti įrankiai

Kitos patalpos – tuščios ir neįdomios

Kitos patalpos

Išvados

Įdomi kelionė, įdomios vietos, įdomi publika. Tiesa, į straipsnį neįtraukiau daugybės civilinių vietų – nuo Talino centro iki apžvalgos aikštelių senamiestyje; nuo vaikščiojimo Talino stogais iki dvigubai pigesnės kelionės prabangiu Lux Express autobusu, pakeliui namo. Galbūt kada nors rasiu laiko ir tuos įspūdžius perteikti „ant popieriaus“, bet šiaip kartui tiek, ačiū už dėmesį.

Socialiniai tinklai:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *