Plačiau apie Vismaliukų poligoną


Na ką, atėjo ta nelaukta vasara. Nelaukta, nes vasara, asmeniškai man, nėra tinkamiausias metas daryti tai, kas iš tikrųjų įdomu - per daug žmonių gatvėse ir per mažai tamsos, kad būtų galima miestu iki soties pasidžiaugti. Pradėjus temti taip vėlai, įprastus užsiėmimus tenka atidėti iki rudens, laisvą laiką skiriant pusiau civilinėms kelionėms ir straipsniams, kuriuos seniai reikėtų parašyti.

Tarp tokių straipsnių, pirmu numeriu žygiuoja Vismaliukai su savo poligonu. Tiesa, vieta toli gražu ne nauja, bet padoraus straipsnio lietuviškuose internetuose ji iki šiol dėl kažkokių priežasčių neturi. Taipogi, praeitą savaitę paskelbęs Vismaliukų vadavietės nuotrauką projekto Facebook puslapyje, pamačiau, kad vieta, nors ir daugumai girdėta, tikrai nėra tiek gerai pažįstama, kiek galėtų būti. Žodžiu, šiuo straipsniu neparodysiu kažko labai naujo ar nematyto, nepadarysiu revoliucijos nei istorija, nei nuotraukomis, tik pabandysiu susisteminti ir vienoje vietoje išsamiai paaiškinti, kas gi iš tikrųjų buvo Vismaliukuose.

Istorija - ВВКУРЭ ПВО

Taigi, mūsų pasakojimą pradėkime, kaip visada, nuo nedidelės istorijos. Ir nors pasakodamas istoriją nušoksiu nuo Vismaliukų labai toli, nuo temos nenukrypsiu - istorija prasideda būtent čia, istorinėje Antakalnio dalyje esančiame pastatų komplekse, kuriame dabar įsikūrusi Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. Būtent čia sovietmečiu buvo įsikūrusi Vilniaus priešlėktuvinės gynybos radiotechnikos mokykla, kuriai ir priklausė Vismaliukų poligonas.

Mokyklos istorija prasidėjo dar nuo caro, kai 1864 metais ten buvo įsteigta Vilniaus junkerių mokykla, veikusi iki pat 1940 metų, kai sovietai ją reorganizavo į Vilniaus pėstininkų mokyklą, pilnai mobilizuotą netrukus prasidėjusiam karui. Vėliau - 1953 metų vasario 6 dieną - specialiu gynybos ministro įsaku, ši mokykla buvo perorganizuota į vieną žinomiausių Sovietų sąjungos karinių mokyklų - Vilniaus priešlėktuvinės gynybos radiotechnikos mokyklą, rusiškai dar vadinamą ВВКУРЭ ПВО, paruošusią šimtus specialistų radioelektronikos, radiolokacijos, priešlėktuvinės taktikos srityse.

Šie specialistai, vadinami radiotechnikais ar paprasčiau - radarininkais ir dirbdavo radiotechniniuose daliniuose, tokiuose kaip neseniai lankytas Liepkalnio radiotechnikos batalionas, stebėdami oro erdvę specialiomis priemonėmis. Dabar viskas atrodo labai paprasta, tačiau prieš keliasdešimt metų, net tokia, palyginus, dabar paprasta operacija, kaip skrendančio lėktuvo aukščio nustatymas, būdavo atliekama atskiru gremėzdišku įrenginiu-aukštimačiu, reikalavusiu geros kvalifikacijos ir nemažų elektronikos žinių. O ką jau bekalbėti apie sudėtingesnius dalykus. Visos šios operacijos ir būdavo iki automatizmo atidirbamos minėtame Vismaliukų poligone.

Poligono teritorija šiek tiek matosi šiose senose nuotraukose. Jos paimtos iš asmeninių archyvų, skirtingų metų, skirtingų laikotarpių, darytos instruktorių, kursantų, o kartais ir profesionalių fotografų. Iš jų galima susidaryti minimalų vaizdą, kaip tas poligonas atrodė sovietmečiu, ir kokia įranga jame buvo eksplotuojama. Visos nuotraukos paimtos iš puslapio www.vvkure.com, skirto suvienyti visus kadaise mokyklą pabaigusius kursantus. Jose - išvalyta ir sutvarkyta teritorija ir seni mokomieji įrengimai. Greitai perbėkime akimis.

Prie požeminio garažo ir radaro kalvos

Požeminis garažas

Kuopa, prie pastato poligone

Prie pastato

Prie pavėsinės karininkams, 1971 metai

Prie pavėsinės

Naujo pastato statybos

Statybos

Pratybų laikotarpiui atvykę kursantai apsistodavo palapinių miestelyje, palapines pastatydami ant jau įrengtų betoninių pamatų. Šiuos pamatus galima išvysti ir dabar, didžioji jų dalis, nors ir pasislėpę tarp medžių ir krūmų, išliko sveiki ir nesudaužyti.

Palapinių miestelis

Palapinių miestelis

Betoninis palapinės pamatas

Betoninis pamatas

Kursantai ruošiasi pratyboms

Kursantai

3-asis kursantų būrys, 1985 metai

Kuopa

Kursantų programa reikalavo itin gero fizinio parengimo. Kursantams tekdavo ne tik treniruoti kūno raumenis, bet ir bėgioti krosus, įveikinėti kliūčių ir ugnies ruožus ir pasistengti neprisikvėpuoti nuodingųjų dujų specialiose jomis užpildytose palapinėse.

Ugnies ruožas - ne juokai

Ugnies ruožas

Ruošiantis bėgimui su anticheminiais kostiumais

Anticheminiai kostiumai

Be fizinio kursantų paruošimo, poligone buvo mokoma valdyti sudėtingą radiotechninę įrangą. Iš nedidelių požeminių garažų ant greta esančių dirbtinių kalvų būdavo išvelkami radarai, kuriuos jie turėjo išmokti valdyti.

Radiolokatorius ant kalno

Radiolokatorius ant kalvos

Su kursantais

Radiolokatorius

Lokatorius ir palapinės

Lokatorius

Karininkų grupė ir radarų kalva, fone

Karininkai, 1981 metai

Radiolokatoriai

Radiolokatoriai

Radiolokatorius П-35 ant kalvos

Radiolokatorius

Daugiau radarininkų KUNG'ų

Radiolokatoriai

Pratybos vykdavo ir įdomiausioje poligono vietoje - bunkeryje-vadavietėje. Nors iš nuotraukų vienareikšmiškai tą teigti kaip ir nelabai negalima, bet tai būtų logiška, atsižvelgiant į aplinkybes. Žodžiu, aš rašysiu remdamasis šia prielaida, jei klystu - rašykite, diskutuosim.

Prie oro erdvės stebėjimo planšeto

Prie planšeto

Kursantas

Prie planšeto

Šiek tiek informacijos apie tai, kas buvo daroma poligone, galima surasti Николай Карпешин knygoje - dienoraštyje "Дневник и письма вильнюсского курсанта", pilną versiją kurios galima surasti čia - tekstą išverčiau, šiek tiek sukarpiau, palikdamas tik poligonui aktualias vietas.

Išvertus:

1972-tųjų birželis. Greitai visą mūsų kuopą pasiuntė į Mokymų centrą, poligono praktikai atlikti. Vėl, kaip abiturientai, gyvenome palapinėse. Prausėmės šaltu vandeniu lauko praustuvuose. Maitinomės šviežiame ore, po pastoge. Karinis - inžinerinis paruošimas būdavo atliekamas RLS (radiolokacinių stočių) pozicijose, AS (automatizuota valdymo sistema) prieglaudose ir valdymo centrų bunkeriuose. Itin didelis dėmesys būdavo skiriamas Mokymo centrui. Tarpe tarp įskaitų tobulinome fizinį parengimą. Bėgiojome šimto metrų distancijas, stiprinome presą ir bicepsus sporto aikštelėje. Į mūsų kančių pabaigą, kuopą pasiuntė į degųjį ruožą. Kursantai narsiai įveikinėjo degantį napalmą su benzinu, aitrius gumos dūmus, spygliuotą vielą, sienas ir tiltelius.

1992 metais, Lietuvai atgavus nepriklausomybę, su tuo metu jau Rusijos kariuomene pasitraukė ir Vilniaus priešlėktuvinės gynybos radiotechnikos mokykla. Ji persikėlė į Sankt Peterburgą ir sėkmingai dirbo iki 2011 metų, kelis kartus keisdama pavadinimą, kol buvo galutinai uždaryta. 1992 metais birželio 16-tą dieną mokyklos vietoje buvo įsteigta Lietuvos karo akademija, vėliau pavadinta partizano Jono Žemaičio vardu. 1994 metais ji išleido pirmąją 111 karininkų laidą. Mokyklos karininkai treniravosi tame pačiame poligone - bent jau kurį laiką, nes renovuojamame pastate mačiau 1998 metais datuotų sargybos kuopos užrašų. Vėliau teritorija ištuštėjo, sulaukėjo, apaugo medžiais. Ją saugoti buvo paliktas sargas, kuris nelabai sutrukdydavo vietiniems kriminaliniems elementams pamažu išrinkinėti atokius didžiulės teritorijos pastatus.

2009 metais buvo paruoštas planas, norint paversti buvusį poligoną Vismaliukuose žaliuoju energetikos klasteriu, kurio statybos ten netrukus ir prasidėjo. Tačiau jos vyko ne per daug intensyviai - administraciniame pastate, kurį pavyko aplankyti 2011 ir kuris dabar pilnai renovuotas, matėsi užšaldyti remonto darbai. Dalis senosios įrangos nebuvo išmontuota - tą liudijo ginklų stendas ir vienoje kitoje vietoje likęs autentiškas užrašas, tiesa, jau nepriklausomos Lietuvos. Dabar ši dalis pilnai sutvarkyta, kaip ir tolimesnės poligono priegos - visur pilna statybinių tvorų, pamažu vyksta valymo nuo medžių darbai. Žodžiu, po gero pusmečio teritorijoje nebeliks nieko, kas bylotų apie sovietų karinį dalinį.

Planas

Kaip matome, teritorija visai nemaža. Ją sudaro administracinis pastatas su placu, dabar pilnai renovuotas, garažai, radarų pozicijos ir keli bunkeriai. Viską pabandysime virtualiai apeiti - kiek tai yra įmanoma. Rašydamas sukrausiu visas geresnes turimas nuotraukas, todėl nesistebėkite, kad vienose nuotraukose žiema, kituose žaliuoja žolė. Tiesiog, dalies objektų kitaip neparodysi - jie sutvarkyti, saugomi, arba sulyginti su žeme. Geriausias to pavyzdys - administracinis pastatas, nuo kurio ir pradėsime.

Administraciniame pastate buvau 2011 metais, dar tebevykstant renovacijai. Tiesa, gal labiau jai sustojus - sunku pasakyti, ar ten dar vyko kokie nors darbai. Viduje beveik nieko įdomaus nebebuvo, vienintelis autentiškas dalykas - ginklinė ir jos aprašas, datuotas 1998 metais - greičiausiai, Lietuvos kariuomenės pasitraukimo data.

Pastatas iš teritorijos pusės

Administracinis pastatas

Ginklinės aprašas, 1998 metų liepos 20 d.

Aprašas

Greta administracinio - garažai

Tušti garažai

Beeinant lik radarų kalvų - palapinių miestelio likučiai. Šiuos betoninių palapinių pagrindus ir matėme istorinėse nuotraukose, straipsnio pradžioje.

Palapinių miestelis

Palapinių miestelis

Už palapinių miestelio - techninė dalis. Pasitaisau - tikriausiai, techninė dalis - iš pastatų griuvėsių paskirties nustatyti nebeįmanoma. Būtent šioje dalyje, tarp griuvėsių, dabar retkarčiais žaidžiami Airsoft žaidimai.

Griuvėsiai

Griuvėsiai

Pastatas

Pastatas

Kažkas panašaus į sandėlius

Sandėliai

Pastatų viduje - tuščia

Viduje

Dar vieno pastato viduje

Pastatas

Įgriuvęs bunkeriukas - įėjimas

Įėjimas

Sovietų dembeliai paliko savo žymą

Dembeliai

Labai retas radinys - emblema nuo radiotechnikos kariuomenės antpečio. Tamsi medžiaga, ant kurios ji buvo prisiųta - nupuvo, bet pati emblema liko visiškai sveika.

Antpečio emblema

Emblema

Atkreipkite dėmesį į antpečius šioje kursantų nuotraukoje

Emblema

Šiauriausiame teritorijos krašte, prie pat sodybų - požeminis sandėlys. Jame - viskas išdegę, pelenais nusėtos visos grindys. Sunku pasakyti, kas jame galėjo būti.

Kalvelė

Sandėlio kalva

Viduje - viskas išdegę

Išdegę

Su kolega

Su kolega

Teritorijos pakraštyje - dar daugiau garažų

Garažai

Garažas iš vidaus

Garažas

Visiems gerai žinomos kolonos. Dievai žino, kiek skirtingų versijų teko apie jų paskirtį prisiklausyti - nuo stulpų, ant kurių būdavo užtempiamas maskuojantis tinklas iki naujos ir navarotnos pratybų aikštelės. Iš tikro, tai buvo tik dar vienas garažas, kurio stogas seniai sugriuvo ir buvo demontuotas - 2001 metų aeronuotraukoje dar matosi jo stogas. Ši nuotrauka daryta 2012 metų žiemą, nes dabar šių kolonų jau nebepamatysi - teritorija iškasinėta ir ruošiama statyboms.

Kolonos

Kolonos

Iš čia ant supiltų kalvų pratybų metu būdavo ištempiami radarai

Garažas iš viršaus

Dar neišblukusi chaki spalva

Chaki spalva

Užrašas ant sienos primena, kad rūkyti čia draudžiama

Užrašas

Atrama radarui sustabdyti

Atrama

Išvažiavimas

Išvažiavimas

Prie pat požeminio garažo - kalva radarui pastatyti

Kalva radarui

Tokių garažų ir kalvų - teritorijoje apstu

Garažas radarui

Ir dar vienas - apaugęs krūmais

Garažas radarui

O šis garažas - vilkikui, užvelkančiam radarą į kalvą

Garažas vilkikui

Dar vienas toks garažas

Dar vienas garažas

Garažo viduje - durys į sandėliuką

Durys

Greta šio sandėliuko - nedidelis bunkeriukas

Bunkeris

Per atlenktas geležines grotas galima įlipti į vidų

Geležinės grotos

Bunkerio viduje - tuščios ir nykios patalpos

Tuščios patalpos

Dar vienas nedidelis kambarys

Dar vienas kambarys

Viename iš kambarių dar liko šiek tiek autentikos - lenta su laikraščių iškarpom, palikta sovietų kariškių.

Lenta su iškarpom

Lenta

Būdinga vėlyvąjam sovietmečiui

Lenta

Iš arčiau

Plakatai

Ledo ritulys ir marškinėliai - СССР

Ledo ritulys

Grotomis užvirintas avarinis išėjimas

Avarinis išėjimas

Didžiausias ir įdomiausias poligono akcentas - didelė požeminė vadavietė. Greičiausiai, ji buvo mokomoji, nors velnias žino, nėra būdų patikrinti arba paneigti šią drąsią hipotezę. Tačiau kitaip nesugalvoju, kokią dar funkciją ji galėjo atlikti mokomąjame dalinyje. Vadavietė didelė - dviaukštis įkastas angaras, palyginus, neblogai išsilaikęs - visiškai sveikos sienos ir metalo konstrukcijos, kas labai retai pasitaiko - dažniausiai tokio pobūdžio objektuose net sienų tinko, po metalistų darbo, nebepamatysi. Viena vadavietės pusė išeina į didelius garažus, kita - į kalvo viršų, per nedidelį pastatuką.

Į apačią leidžiasi laiptai, iš dviejų nemažų sekcijų

Laiptai

Praėjimas veda į antrą bunkerio aukštą

Praėjimas

Iš čia galima nusileisti į tuščią generatoriaus patalpą - apie tai byloja stiprus naftos produktų kvapas, jaučiamas tiek patalpoje, tiek visame koridoriuje.

Generatorinė

Generatoriaus patalpa

Antro aukšto koridorius eina per visą vadavietę

Koridorius

Koridoriaus sienos išdažytos tokiais papuošimais

Papuošimai

Į šonus nuo jo - šakojasi patalpos

Kambarys

Dar vienas kambarys

Dar vienas kambarys

Kai kuriuose kambariuose - dar neišpjauta ventiliacijos sistema

Ventiliacijos sistema

O čia - vanduo arba kanalizacija

Kanalizacija

Laiptais galima nusileisti į pirmąjį bunkerio aukštą

Laiptai žemyn

Dalis pirmo aukšto - analogiška

Koridorius

Nedidelė šoninė patalpa

Patalpa

Koridorius užsibaigia dideliu požeminiu angaru, kurio viena pusė išeina į didelį garažą. Šis angaras, ko gero, pati įdomiausia ir vizualiai gražiausia viso dalinio patalpa. Nepagailėjau laiko jame pasidaryti nuotraukų skirtingais kampais.

Angaras

Angaras

Žiūrint kampu

Angaras kampu

Iš kitos pusės

Angaras

Pertvara angaro viduje

Pertvara

Grotos uždengia išėjimą į garažus

Grotos

Iškišus galvą - garažų viduje

Garažų viduje

Išvados

Tai tiek šiam kartui, kviečiu dalintis įspūdžiais komentaruose. Tikiuosi, atsiras daugiau šį poligoną žinančių žmonių - įdomu būti sužinoti vadavietės ir apie tikrąją kitų pastatų paskirtį. Tačiau net jei jų ir neatsirastų, dedu ant šios vietos finalinį pliusą - ji buvo verta sugaišto laiko. Iki kitų kartų!

Šaltiniai ir nuotraukos

Socialiniai tinklai:

Daugiau straipsnių

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *