Mažino fortas "R" ir NATO vadavietė


Kas sekate projekto Facebooką žinote, kad praeitą savaitę grįžau iš dar vienos didelės kelionės į vakarų Europą, kuri buvo suplanuota gana spontaniškai. Ji prasidėjo nuo to, kad vieną dieną man parašė kolega Devoveris iš Kijevo ir pasiūlė kartu pakeliauti į Belgiją bei liniją Mažino. Nors Belgijoje ir linijoje Mažino esu ne kartą buvęs, sutikau, kelionę papildęs dar keliomis naujomis vietomis, į kurias tada nespėjome nuvažiuoti. Viena iš tokių vietų bus šis Mažino linijos fortas, kurį dėl paprastumo pavadinkime tiesiog fortu "R".

Neslėpsiu - fortas "R" tarp vakarų Europos digerių yra tokia popsūcha, iš dalies dėl to, kad į jį labai paprasta patekti. Dėl lankytojų gausos jame nerasi tokio išsilaikymo, kaip forte "M", kuriame matėme muziejiškai išsilaikiusias 75mm haubicas, didžioji dalis forto - padengta storu pelenų sluoksniu. Kodėl vis dėlto nusprendžiau jį aplankyti? Dėl poros priežasčių - šis fortas kartu su jau minėtu fortu "M" dalinasi didžiausio apleisto Mažino linijos forto vietą - nusileisdamas kovinių blokų skaičiumi, bet lenkdamas pagal požeminių tunelių ilgį, iš kurių vien pagrindinis, kertantis fortą tunelis, už matytą forte "M" buvo du kartus ilgesnis.

Mažino linijos fortas "R" - planas

Mažino linija - forto planas

Be to, kompleksą po karo panaudojo iš pradžių NATO, vėliau - prancūzų kariuomenės vadavietei, dėl ko, forto įranga buvo atnaujinta, patalpos - perplanuotos. Kariškiams netgi prireikė prakasti tunelį iki greta esančio pagalbinio bunkeriuko, taip dar labiau išplečiant vidinę erdvę. Internete nemažai nuotraukų, kaip šis modernizuotas bunkeris atrodė prieš galutinį išplėšimą, kas leis mums sugretinti nuotraukas - kaip buvo tada ir kaip yra dabar.

Taigi, ką mes turime - 9 kovinius blokus, atskirus įėjimus amunicijai bei personalui. Dėl vietovės specifikos koviniai blokai buvo įrengti atokiau, dėl ko, norint pereiti visą kompleksą, reikia gerai pasivaikščioti po žeme. Bevaikštant tamsiais tuneliais (neslėpsiu, dėl pajuodusių sienų tai buvo viena slogiausių vietų po žeme, kurias teko lankyti) stebiesi dėl didžiulių atstumų - didesnius buvau matęs nebent gigantiškame Regenwurmlager, nors ten beliko tik plikos sienos, o čia - hermetinės durys, generatoriai, bėgiai, vagonetės, užrašai.

Kadangi teritorija teoriškai priklauso kariškiams, mašiną nusprendėme palikti nuošaliau, prie netoliese esančios baterijos, paverstos muziejumi. Asmeniškai aš visada būnu linkęs apsidrausti ir geriau kilometrą-kitą pasivaikščioti gryname ore, nei paskui turėti problemų. Be visa ko, šios baterijos apžiūra mums leis geriau suprasti, kaip kažkada atrodė visi Mažino linijos gynybiniai blokai, iki juos pasiglemžė negailestingi Prancūzijos spygliuoti krūmai.

Štai taip atrodo ši baterija

Mažino linija - baterija

Matosi įėjimas

Mažino linija - įėjimas

Prie jo paprastai prieiti nepavyks - kelią pastoja griovys su pakeliamu tilteliu

Mažino linija - griovys

Baterija buvo ginkluota dviems suporuotais JM Reibel kulkosvaidžiais, kurie galėjo būti pakeisti 47mm prieštankiniais pabūklais, dviems paprastais kulkosvaidžiais bei dviems šarvuotais kupolais GFM (Guetteur et Fusil-Mitrailleur - žvalgo bei lengvojo šaulio), apie kuriuos vertėtų pasakyti kelis žodžius.

Dabar šie kupolai - vieni dažniausiai sutinkamų gynybinių elementų Mažino linijoje

Mažino linija - GFM kupolas

Jie yra visur - bent po pora jų turėjo kiekvienas gynybinis blokas

Mažino linija - GFM kupolas

Kartais jie taip apaugę krūmais, kad jų nepastebėsi nepriėjęs

Mažino linija - GFM kupolas

Tokiuose šarvuotuose kupoluose paprastai būdavo įrengtas apžvalgos periskopas, kelios vietos lengvais kulkosvaidžiais arba rankiniais ginklais ginkluotiems kareiviams, keturios ambrazūros į visas puses bei mechanizmas pakelti į viršų amuniciją.

Ambrazūra

Mažino linija - GFM kupolo ambrazūra

Bet grįžkime prie forto "R" bei NATO vadavietės

Mažino linija - forto apylinkės

Prie jos neprieisi nekirtęs draudžiančių ženklų bei įspėjamųjų užrašų perimetrą

Mažino linija - draudžiami ženklai

Miškas pilnas visokių gelžbetoninių statinių

Mažino linija - statiniai miške

Čia, matomai, buvo laikomi sarginiai šunys

Mažino linija - laikomi šunys

Ir štai, pagaliau, ilgai lauktas vaizdas - pagrindinis įvažiavimas į vidų

Mažino linija - pagrindinis įvažiavimas

Įvertinkite gabaritus - galėtų įvažiuoti sunkvežimis

Mažino linija - įvažiavimas su kolega

Neįprastai atrodo - vijokliai per įėjimo betoną stiebiasi į viršų

Mažino linija - vijokliai

Praviros hermetinės durys kviečia užeiti

Mažino linija - hermetinės durys

Prieigą saugančios kulkosvaidžių ambrazūros

Mažino linija - kulkosvaidžių ambrazūra

Prasideda jau matyti tuneliai - iš pradžių dideli, magistraliniai, kuriais ant bėgių važinėjo elektriniai traukiniai, po forto blokus vežioję maistą bei amuniciją. Skirtumas tik tame, kad čia visa įranga buvo kapitaliai atnaujinta įrengiant kariuomenės bunkerį, 80-tais.

O taip - vaizdai labai panašūs

Mažino linija - forto viduje

Tik tiek, kad viskas labiau nuniokota, nei kituose lankytuose fortuose

Mažino linija - forto viduje

Čia metalistai degino kabelius - viską dengia storas pelenų sluoksnis

Mažino linija - pelenai ant sienų

Vietomis nesimato net sienų spalvos

Mažino linija - pajuodusios sienos

Tačiau, šioje dalyje galima surasti elektrinį krautuvą

Mažino linija - paliktas krautuvas

Va jis, visame gražume

Mažino linija - apleistas krautuvas

Didžiules sekcijas skiriančias hermetines duris

Mažino linija - hermetinės durys

Bei daug išdegusių laidų, čiužinių bei lovų

Mažino linija - degėsiai

Giliau suradome keturis didžiulius, pokariu atnaujintus generatorius

Mažino linija - palikti generatoriai

Pagal planą dirbti turėjo tik du iš jų, likę du buvo palikti rezervui

Mažino linija - palikti generatoriai

Jau truputį paardyta

Mažino linija - generatorius

Ventiliacijos įranga, greta

Mažino linija - ventiliacijos įranga

Kaip ir kituose fortuose, čia yra patalpa, užstatyta vandens cisternomis

Mažino linija - vandens cisternos

Ir degalų cisterna, su indikatoriumi

Mažino linija - degalų cisterna

Kas liko iš skydinės

Mažino linija - skydinė

2003-iais ji atrodė taip (http://www.subbrit.org.uk nuotr.)

Mažino linija - skydinė 2003-iais

Dabar - liko ne per daugiausiai

Mažino linija - skydinė

Dar daugiau įrangos

Mažino linija - įranga

Telefono būdelė

Mažino linija - telefono būdelė

Per visą bunkerio ilgį veda toks didelis koridorius

Mažino linija - pagrindinis koridorius

Apvalūs ventiliacijos vamzdžiai čia atsirado po renovacijos

Mažino linija - ventiliacijos vamzdžiai

NATO, o vėliau - prancūzų kariuomenės vadavietė buvo įrengta forto kareivinėse, arsenale bei techninėse patalpose. Dėl to, šios patalpos yra stipriai perdarytos, perstatytos, pravesti nauji laidai ir nauja įranga.

Štai taip atrodo patalpos

Mažino linija - NATO vadavietė

Jas jungia siauri koridoriai

Mažino linija - vadavietės koridoriai

Kartais jie būna keistos ir niekur nematytos formos

Mažino linija - vadavietės koridoriai

Kartais juose būna sustatytos lentynos

Mažino linija - paliktos lentynos

Čia buvo operatorinė arba komandinis punktas

Mažino linija - komandinis punktas

2003-iais jis atrodė taip (http://www.subbrit.org.uk nuotr.)

Mažino linija - komandinis punktas 2003-iais

Schemoje - bunkerio struktūra (http://www.subbrit.org.uk nuotr.)

Mažino linija - schema

Kas dar išliko? Išliko konferencijų salė

Mažino linija - NATO konferencijų salė

Išliko ventiliacijos įrangos likučiai

Mažino linija - ventiliacijos įrangos likučiai

Išliko kažkokia įranga, kurios paskirties nežinau

Mažino linija - įranga

Kas žinote kas tai - rašykite komentaruose

Mažino linija - įranga

Kažkas susiję su ventiliacija

Mažino linija - ventiliacija

Koridorius link kovinių blokų

Mažino linija - koridorius link kovinių blokų

Paskutinė traukinių stotis

Mažino linija - traukinių stotis

Įdomus momentas - vadavietės nenaudojo kovinės forto dalies. Dėl to, kariškiai ją uždarė ir užkonservavo, prieš tai į ją sustūmę visas nereikalingas vagonetes bei panašią įrangą. Dabar tų vagonečių čia begalė - visuose tuneliuose. Visa kita nelabai nusipelno dėmesio.

Tarp sekcijų - toks šliuzas

Mažino linija - šliuzas tarp sekcijų

Už jo - vagonetės

Mažino linija - paliktos vagonetės

Dar daugiau jų

Mažino linija - paliktos vagonetės

Išsilaikymas - vidutiniškas

Mažino linija - tuneliai

Į vieną iš atšakų kažkas sunešė visus autentiškus oro filtrus

Mažino linija - oro filtrai

Įėjimas į gynybinį bloką

Mažino linija - įėjimas į gynybinį bloką

Šįkart beveik nefotografavau kovinių blokų bei pabūklų liekanų. Iš dalies dėl to, kad užsiknisau (fortus šturmavome sekančią dieną po non-stop pralėkimo per Lenkiją bei Vokietiją, pamiegojus vos pora valandų), iš dalies - jų sočiai prisifotkinau praeitos kelionės metu. Iš esmės - čia nemačiau prasmės traukti fotoaparato, viskas yra praeitose dalyse.

Bokštelių iškėlimo mechanizmai - matyti

Mažino linija - bokštelio iškėlimo mechanizmai

Kaip ir liftai iš tunelių sistemos į gynybinius blokus

Mažino linija - liftai į blokus

Dažnai jie būna supuvę nuo drėgmės

Mažino linija - supuvęs liftas

Viename bloke buvo įrengtos 75mm haubicos

Mažino linija - 75mm haubicos

Prisimenate fortą "M"? Ten šios haubicos buvo praktiškai sveikos

Mažino linija - sveikos haubicos forte M

Vieta įdomi tuo, kad per išpjautą ambrazūrą čia buvo galima išlipti į lauką

Mažino linija - išlipimas į lauką

Išlipus pasitinka gilus priešpėstininkinis griovys

Mažino linija - priešpėstininkinis griovys

Žemyn - kokie trys metrai

Mažino linija - priešpėstininkinis griovys

Visa kita gynybiniuose blokuose bus matyta

Mažino linija - gynybiniame bloke

Juose padariau vos vieną kitą nuotrauką

Mažino linija - filtrai

Dar viena nuotrauka, pakeliui atgal

Mažino linija - kelias atgalios

Po pusdienio po žeme malonu pagaliau išlysti į šviesą

Mažino linija - išėjimas iš forto

Ačiū už skaitymą!

Daugiau apie liniją Mažino - senuose straipsniuose:

Daugiau straipsnių

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *