Užpilta civilinės gynybos slėptuvė


Neseniai teko pabuvoti vietoje, kuri įrodo, kad Vilniuje atrasta dar toli gražu ne viskas - apsemtoje civilinės gynybos slėptuvėje. Man, iki šiolei užsemtas slėptuves mačiusiam tik Rygoje, ji įspūdį paliko visai neblogą. Tokių slėptuvių Vilniuje ir šiaip nėra daug - už Rygą Vilnius yra gal du kartus mažesnis. Surasti tokį radinį Vilnius pakraštyje - labai netikėta.

Slėptuvė susideda iš kelių didelių patalpų, užpiltų vandeniu kažkur iki kelių. Čia galima rasti tiek štabą, tiek mokomąsias klases, tiek ventiliaciją bei dyzelinį generatorių. Ir nors sveikos įrangos čia faktiškai nėra - didžioji dalis jos ne vienerius metus skendi vandenyje - braidžioti per šaltą vandenį, mėgaujantis šviesos žaismu - vienas malonumas.

Per pagrindinį koridorių nusileidus žemyn, patenkame į užpiltas vandeniu patalpas. Čia vaikščioti guminių batų neužteks - teks trauktis iš lentynos "chimzą" ir pirštines, norint viską apžiūrėti su patogumais. Nusileidimas į bunkerį ir ilgas koridorius, po jo, priveda prie hermetinių durų, saugojančių slėptuvę. Per praviras duris galima užeiti vidun ir apžiūrėti slėptuvės patalpas, skendinčias vandenyje.

Praviros hermetinės durys

Hermetinės durys

Viena iš pagrindinių slėptuvės patalpų

Pagrindinė patalpa

Arba taip

Pagrindinė patalpa

Dėžės su dujokaukėmis ir individualiais cheminiais paketais - plūduriuoja vandenyje. Dėl to, didžioji dalis bunkerio įrangos yra visiškai sugadinta drėgmės ir niekam nereikalinga.

Įrangos dėžės

Dėžės su rakandais

Suversta į vandenį

Suversta į vandenį

Dujokaukės

Dujokaukės

Dėžės su elektronikos komponentais, slėptuvės kampe

Dėžės

Greta - suverstos paprastos medinės dėžės

Medinės dėžės

Prietaisas slėgiui matuoti, paliktas stovėti kambario viduryje

Prietaisas slėgiui matuoti

Jungiklis

Jungiklis

Slėptuvės sienos - dosniai išklijuotos plakatais, sunkiai įskaitomais ir baigiančiais suirti nuo pastovios drėgmės. Motyvai čia klasikiniai - šlovė komunizmui, gelbėjimo darbai, cheminis pavojus bei branduolinis ginklas.

Plakatai

Plakatai

Su kolega

Kolega

Skirta civilinei saugai

Plakatai

Skendi vandenyje

Plakatas

Fragmentas

Plakatas

Slėptuvės techninėse patalpose - panašūs vaizdai. Tik čia viską pažeidė labiau ne vanduo, o vertingus metalus vagiantys individai. Dyzelinio generatoriaus patalpa nukentėjo labiausiai - iš generatoriaus faktiškai nieko neliko.

Dyzelinio generatoriaus patalpa

Dyzelinio generatoriaus likučiai

Praardytas dyzelinis variklis

Dyzelinis variklis

Supuvęs srovės lygintuvas

Srovės lygintuvas

Žiūrint tiesiai

Srovės lygintuvas

Prie dyzelinio variklio - viena iš kelių slėptuvėje įrengtų oro filtravimo patalpų. Šios patalpos sąlyginai neblogai išsilaikė.

Oro filtracimo sistema

Ventiliacijos sistema

Dar viena patalpa

Ventiliacijos patalpa

Filtravimo įrenginys

Filtravimo įrenginys

Kas dar yra slėptuvėje? Yra slėptuvės štabas

Slėptuvės vadavietė

Slėptuvės štabas - nieko įdomaus

Štabas

Ant stalo ilsisi darbuotojo šalmas

Šalmas

Plakatai

Plakatai

Yra informacinės lentelės, sukrautos tualete

Lentelės

Lentelės

Lentelės

Čia - geriamo vandens bakelis, su vandens lygio matuokliu

Geriamo vandens bakelis

Paskutinis žvilgsnis į slėptuvę

Slėptuvė

Tiek šiam kartui.

Facebook:

Daugiau straipsnių

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *